تعرفه قیمت

جهت نمایش تعرفه های مربوط به هر یک از محصولات گروه طراحی و چاپ ایرانا بر روی گزینه مورد نظر خود کلیک کنید
جهت دانلود لیست کامل تمامی تعرفه های شرکت ایرانا بر روی این لینک کلیک کنید

لیست قیمت تبلیغات پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

لیست قیمت تبلیغات پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

تاریخ اعتبار قیمت1396/1/25

ردیف

شرح

یک رو/ دورو

ضخامت

تعداد

قیمت کل (ریال)

1

کارت ویزیت 8/4×4/8

جهت پنجمین

دوره انتخابات شوراهای اسلامی

شهر و روستا

یک رو چاپ یک رو سلفون براق

 

گلاسه 250 گرم کره ای

21/000

2/350/000

42/000

3/600/000

84/000

6/450/000

گلاسه 300 گرم کره ای

21/000

2/500/000

42/000

3/950/000

84/000

7/150/000

دو رو چاپ دو رو سلفون براق

 

گلاسه 250 گرم کره ای

21/000

2/750/000

42/000

4/600/000

84/000

8/750/000

گلاسه 300 گرم کره ای

21/000

2/900/000

42/000

4/950/000

84/000

9/450/00

2

کارت ویزیت 6×9

جهت پنجمین

دوره انتخابات شوراهای اسلامی

شهر و روستا

یک رو چاپ یک رو سلفون براق

 

گلاسه 250 گرم کره ای

12/500

2/100/000

25/000

3/100/000

50/000

5/420/000

گلاسه 300 گرم کره ای

12/500

2/250/000

25/000

3/350/000

50/000

5/950/000

دو رو چاپ دو رو سلفون براق

 

گلاسه 250 گرم کره ای

12/500

3/300/000

25/000

4/650/000

50/000

7/850/000

گلاسه 300 گرم کره ای

12/500

3/450/000

25/000

4/900/000

50/000

8/400/000

3

 

 

 

 

 

 

 

تراکت A6

جهت پنجمین

دوره انتخابات شوراهای اسلامی

شهر و روستا

 

 

 

 

 

 

یک رو

تحریر 70 گرم اندونزی

4/000

1/300/000

8/000

1/500/000

40/000

5/400/000

گلاسه 110 گرم کره ای

4/000

1/400/000

8/000

1/700/000

40/000

6/300/000

یک رو

گلاسه 135 گرم کره ای

4/000

1/450/00

8/000

1/800/000

40/000

6/950/000

 

دورو

تحریر 70 گرم اندونزی

4/000

1/300/000

8/000

1/750/000

40/000

6/300/000

گلاسه 110 گرم کره ای

4/000

1/400/000

8/000

1/900/000

40/000

7/160/000

گلاسه 135 گرم

4/000

1/450/000

8/000

2/050/000

40/000

7/850/000

4

تراکت A5

جهت پنجمین

دوره انتخابات شوراهای اسلامی

شهر و روستا

یک رو

تحریر 70 گرم

4/000

1/500/000

8/000

2/250/000

12/000

3/000/000

گلاسه 110 گرم

4/000

1/700/000

8/000

2/600/000

12/000

3/550/000

 

گلاسه 135 گرم

4/000

1/820/000

8/000

2/880/000

12/000

3/900/000

دورو

تحریر 70 گرم

4/000

1/750/000

8/000

2/700/000

12/000

3/650/000

گلاسه 110 گرم

4/000

1/900/000

8/000

3/000/000

12/000

4/200/000

گلاسه 135 گرم

4/000

2/050/000

8/000

3/300/000

12/000

4/600/000

5

 

 

 

 

 

 

 

تراکت A4

جهت پنجمین

دوره انتخابات شوراهای اسلامی

شهر و روستا

 

 

 

 

 

یک رو

تحریر 70 گرم

2/000

1/500/000

10/000

4/500/000

40/000

13/700/000

گلاسه 110 گرم

2/000

1/700/000

10/000

5/330/000

40/000

18/600/000

گلاسه 135 گرم

2/000

1/800/000

10/000

6/050/000

40/000

21/250/000

 

دورو

تحریر 70 گرم

2/000

1/750/000

10/000

5/600/000

40/000

19/500/000

گلاسه 110 گرم

2/000

1/900/000

10/000

6/450/000

40/000

23/000/000

گلاسه 135 گرم

2/000

2/050/000

10/000

7/750/000

40/000

25/650/000

6

بروشور تاشدهA6

جهت پنجمین

دوره انتخابات شوراهای اسلامی

شهر و روستا

دوروچاپ

تحریر 70 گرم

4/000

1/800/000

8/000

2/450/000

40/000

6/400/000

گلاسه 110 گرم

4/000

1/750/000

8/000

2/600/000

40/000

7/300/000

گلاسه 135 گرم

4/000

1/800/000

8/000

2/750/000

40/000

8/000/000

7

بروشور تاشده A5

جهت پنجمین

دوره انتخابات شوراهای اسلامی

شهر و روستا

دوروچاپ

تحریر 70 گرم

4/000

2/100/000

12/000

4/250/000

40/000

1/145/000

گلاسه 110 گرم

4/000

2/460/000

12/000

5/000/000

40/000

1/300/000

گلاسه 135 گرم

4/000

2/400/000

12/000

5/400/000

40/000

1/450/000

8

بروشور تاشده  A4

جهت پنجمین

دوره انتخابات شوراهای اسلامی

شهر و روستا

دوروچاپ

تحریر 70 گرم

2/000

1/900/000

10/000

6/450/000

40/000

23/000/000

گلاسه 110 گرم

2/000

2/100/000

10/000

8/000/000

40/000

26/500/000

گلاسه 135 گرم

2/000

2/200/000

10/000

8/000/000

40/000

29/170/000

 

 

9

لیبل 35×25

جهت پنجمین

دوره انتخابات شوراهای اسلامی

شهر و روستا

یک رو

مارک فونیکس پشت چسب دار مرغوب

5/000

12/000/000

20/000

44/800/000

لیبل 25×17

جهت پنجمین

دوره انتخابات شوراهای اسلامی

شهر و روستا

یک رو

مارک فونیکس پشت چسب دار مرغوب

5/000

6/510/000

20/000

22/800/00

لیبل 12×8

جهت پنجمین

دوره انتخابات شوراهای اسلامی

شهر و روستا

یک رو

مارک فونیکس پشت چسب دار مرغوب

5/000

2/400/000

20/000

6/500/000

لیبل 8×6

جهت پنجمین

دوره انتخابات شوراهای اسلامی

شهر و روستا

یک رو

مارک فونیکس پشت چسب دار مرغوب

5/000

1/750/000

20/000

3/450/000

لیبل 17×12

جهت پنجمین

دوره انتخابات شوراهای اسلامی

شهر و روستا

یک رو

مارک فونیکس پشت چسب دار مرغوب

5/000

3/650/000

20/000

12/000/000

10

پوستر 35×25

جهت پنجمین

دوره انتخابات شوراهای اسلامی

شهر و روستا

یک رو

تحریر 70

1/000

1/300/000

5/000

2/800/000

20/000

8/200/000

پوستر 45×30

جهت پنجمین

دوره انتخابات شوراهای اسلامی

شهر و روستا

یک رو

گلاسه 110

1/000

1/500/000

5/000

3/670/000

20/000

11/700/000

پوستر35*50

جهت پنجمین

دوره انتخابات شوراهای اسلامی

شهر و روستا

یک رو

گلاسه 135

1/000

2/300/000

5/000

7/100/000

20/000

23/600/000

 

 

 

 

توضیحات:

 • هزینه لمینت پوستر A3 روی کارتن ای فلوت هر عدد 220 تومان می باشد.
 • قیمت های فوق با احتساب استفاده از بهترین مواد اولیه و تحویل بدون ایراد می باشد.

 

شیت عمومی

شیت عمومی

تاریخ اعتبار قیمت :1397/08/30

تعرفه قیمت، ویژه همکاران در سراسر کشور

031-95013525-6

ردیف شرح نوع جنس تیراژ قیمت (تومان)
1 پوستر 45×30 یک رو چهاررنگ گلاسه 135 1000 410/000
2 پوستر 45×30 یک رو چهاررنگ تحریر 80 1000 280/000
3 پوستر 35×50 یک رو چهاررنگ گلاسه 135 1000 480/000
4 پوستر 35×50 یک رو چهاررنگ تحریر 80 1000 290/000
5 تراکت A5 دورو چهاررنگ گلاسه 135 4000 450/000
6 تراکت A5 دورو چهاررنگ تحریر 80 4000 320/000
7 تراکت 17/5×25 دورو چهاررنگ گلاسه 135 4000 520/000
8 تراکت 17/5×25 دورو چهاررنگ تحریر 80 4000 340/000
9 سربرگ A4 هزار عدد و A5 دوهزار عدد تحریر 80

 شیت

1000

280/000
10 پاکت ملخی چهاررنگ تحریر 100 2000 390/000
11 کاتالوگ A3 باز شده با خط تا دو رو چهاررنگ دورو سلفون گلاسه 250 1000 830/000
12 بروشور A4 دورو چهاررنگ با خط تا گلاسه 135 2000 490/000
13 ساک دستی باز شده 35× 50چهاررنگ یک رو سلفون مات گلاسه 170 1000 1/340/000
14 ساک دستی باز شده 70× 50چهاررنگ یک رو سلفون مات گلاسه 170 1000 2/080/000

 

سربرگ

سربرگ

تاریخ اعتبار قیمت :1397/08/30

تعرفه قیمت، ویژه همکاران در سراسر کشور

031-95013525-6

ردیف شرح نوع جنس تیراژ قیمت (تومان)
1 سربرگ تک رنگ تحریر 80

سربرگ A4
500 عدد

سربرگ A5
1000 عدد

120/000
تحریر 100 140/000
گلاسه 120 150/000
2 سربرگ تک رنگ تحریر 80

سربرگ A4
1000 عدد

سربرگ A5
2000 عدد

170/000
تحریر 100 220/000
گلاسه 120 230/000
3 سربرگ دو رنگ تحریر 80

سربرگ A4
500 عدد

سربرگ A5
1000 عدد

160/000
تحریر 100 190/000
گلاسه 120 200/000
4 سربرگ دو رنگ تحریر 80

سربرگ A4
1000 عدد

سربرگ A5
2000 عدد

210/000
تحریر 100 260/000
گلاسه 120 280/000
5 سربرگ چهار رنگ تحریر 80

سربرگ A4
500 عدد

سربرگ A5
1000 عدد

230/000
تحریر 100 250/000
گلاسه 120 260/000
6 سربرگ چهار رنگ تحریر 80

سربرگ A4
1000 عدد

سربرگ A5
2000 عدد

280/000
تحریر 100 330/000
گلاسه 120 340/000
 • برای استفاده از بهترین کیفیت چاپ و نزدیکتر شدن فایل با چاپ انجام شده لطفا دستورالعمل طراحی و کد رنگ های استاندارد را از سایت ما مطالعه فرمایید.
 • تعداد سربرگ های تحویلی بسته به تیراژ شما دارای 10 الی 30 عدد کسری می باشد.
 • سربرگ های شما به طور پیشفرض هنگام تحویل در بسته های 100 برگی سر چسب خورده می باشد، چنانچه قصد استفاده آنها را به صورت اوراق آزاد دارید، لطفا هنگام سفارش قید فرمایید که چه مقدار از آنها به صورت اوراق آزاد تحویل شما گردد.
 • چنانچه فایل آماده چاپ شما نیاز به ویرایش طرح - مونتاژ و اصلاح کدهای رنگ و ... داشته باشد هزینه آن جداگانه محاسبه و به قیمت های فوق اضافه می گردد.
 • به دلیل تنوع بسیار زیاد خدمات این مرکز از لحاط نوع جنس مصرفی - تعداد رنگ چاپ اعم از اصلی و متالیک - سایز - خدمات جانبی مانند طلاکوب شیت - نقره کوب شیت - انواع سلفون و UV - مدل های خاص و متنوع در صحافی - شماره زنی و پرفراژ - تیغ - دایکات - پرس و ... است. لذا لیست حاضر تنها بخشی از خدمات ما می باشد که به منظور رفاه حال مشتریان عزیز در تصمیم گیری آماده شده است. خواهشمند است جهت سفارش امور چاپی خود که در لیست حاضر موجود نمی باشد هماهنگی لازم را با مسئول سفارش این مرکز انجام دهید.
تقویم

تقویم

تاریخ اعتبار قیمت : 1397/08/30

تعرفه قیمت، ویژه همکاران در سراسر کشور

031-95013525-6

ردیف شرح تیراژ قیمت (تومان)
1 قطع 19×18 ،صفحات داخلی 1 ماه در صفحه ،کاغذ گلاسه 200 گرم صحافی فنر ، جلد هارد سلفون 1000 5/950/000
2 قطع 18×23 ،صفحات داخلی 1 ماه در صفحه ،کاغذ گلاسه 250 گرم ،صحافی فنر ،جلد چرم مصنوعی 7/600/000
3 قطع 18×26 ،صفحات داخلی 1 ماه در صفحه ،کاغذ گلاسه 250 گرم ،صحافی فنر ،جلد چرم مصنوعی 8/700/000
4 قطع 22×20،صفحات داخلی 1 ماه در صفحه ،کاغذ گلاسه 250 گرم ،صحافی فنر ،جلد هاردسلفون 7/900/000
5 قطع 19×18 ،صفحات داخلی 1 ماه در صفحه ،کاغذ گلاسه 200 گرم ،صحافی فنر ،جلد هارد سلفون 5/950/000
 • برای استفاده از بهترین کیفیت چاپ و نزدیکتر شدن فایل با چاپ انجام شده لطفا دستورالعمل طراحی و کد رنگ های استاندارد را از سایت ما مطالعه فرمایید.
 • تعداد سربرگ های تحویلی بسته به تیراژ شما دارای 10 الی 30 عدد کسری می باشد.
 • سربرگ های شما به طور پیشفرض هنگام تحویل در بسته های 100 برگی سر چسب خورده می باشد، چنانچه قصد استفاده آنها را به صورت اوراق آزاد دارید، لطفا هنگام سفارش قید فرمایید که چه مقدار از آنها به صورت اوراق آزاد تحویل شما گردد.
 • چنانچه فایل آماده چاپ شما نیاز به ویرایش طرح - مونتاژ و اصلاح کدهای رنگ و ... داشته باشد هزینه آن جداگانه محاسبه و به قیمت های فوق اضافه می گردد.
 • به دلیل تنوع بسیار زیاد خدمات این مرکز از لحاط نوع جنس مصرفی - تعداد رنگ چاپ اعم از اصلی و متالیک - سایز - خدمات جانبی مانند طلاکوب شیت - نقره کوب شیت - انواع سلفون و UV - مدل های خاص و متنوع در صحافی - شماره زنی و پرفراژ - تیغ - دایکات - پرس و ... است. لذا لیست حاضر تنها بخشی از خدمات ما می باشد که به منظور رفاه حال مشتریان عزیز در تصمیم گیری آماده شده است. خواهشمند است جهت سفارش امور چاپی خود که در لیست حاضر موجود نمی باشد هماهنگی لازم را با مسئول سفارش این مرکز انجام دهید.
تراکت

تراکت تبلیغاتی رنگی (یک رو)

تاریخ اعتبار قیمت : 1397/08/30

تعرفه قیمت، ویژه همکاران در سراسر کشور

031-95013525-6

ردیف شرح نوع جنس تیراژ قیمت (تومان)
1

تراکت 15*21 یک رو4 رنگ

(A5)
گلاسه 135 4000 410/000
8000 690/000
16000 1/270/000
گلاسه 170 4000 470/000
8000 820/000
16000 1/500/000
تحریر 80 4000 280/000
8000 430/000
16000 760/000
2

تراکت 11*15  یک رو4 رنگ

(A6)
گلاسه 135 4000 290/000
8000 410/000
16000 700/000
گلاسه 170 4000 320/000
8000 470/000
16000 820/000
تحریر 80 4000 230/000
8000 280/000
16000 430/000
3 ابعاد A4 ، یک رو چهار رنگ گلاسه 135 4000 700/000
8000 1/240/000
16000 2/410/000
گلاسه 170 4000 820/000
8000 1/500/000
16000 2/890/000
تحریر 80 4000 430/000
8000 740/000
16000 1/360/000

 

تراکت تبلیغاتی رنگی (دو رو)

تاریخ اعتبار قیمت : 1397/08/30

 در سراسر کشور

031-95013525-6

ردیف شرح نوع جنس تیراژ قیمت (تومان)
1

تراکت 15*21 دو رو4 رنگ

(A5)
گلاسه 135 4000 450/000
8000 780/000
16000 1/440/000
گلاسه 170 4000 510/000
8000 900/000
16000 1/680/000
تحریر 80 4000 320/000
8000 520/000
16000 940/000
2

تراکت 11*15  دورو 4 رنگ

(A6)
گلاسه 135 4000 290/000
8000 450/000
16000 780/000
گلاسه 170 4000 320/000
8000 510/000
16000 900/000
تحریر 80 4000 230/000
8000 320/000
16000 520/000
3 ابعاد A4 ، دو رو چهار رنگ گلاسه 135 4000 780/000
8000 1/440/000
16000 2/760/000
گلاسه 170 4000 900/000
8000 1/680/000
16000 3/240/000
تحریر 80 4000 520/000
8000 920/000
16000 1/700/000
 • برای استفاده از بهترین کیفیت چاپ و نزدیکتر شدن فایل با چاپ انجام شده لطفأ دستورالعمل طراحی و کد رنگ های استاندارد را از سایت ما مطالعه فرمایید.
 • تعداد تراکت های تحویلی بسته به تیراژ شما دارای 20 الی 100 عدد کسری می باشد.
 • چنانچه فایل آماده چاپ شما نیاز به ویرایش طرح، مونتاژ، اصلاح کدهای رنگ و ... داشته باشد هزینه آن جداگانه محاسبه و به قیمت های فوق اضافه می گردد.
 • به دلیل تنوع بسیار زیاد خدمات این مرکز از لحاظ نوع جنس مصرفی- تعداد رنگ چاپ اعم از اصلی و متالیک-سایز- خدمات جانبی مانند طلاکوب شیت- نقره کوب شیت- انواع سلفون و UV- مدل های خاص و متنوع در صحافی، شماره زنی وپرفراژ- تیغ- دایکات، پرس و... است. لذا لیست حاضر تنها بخشی از خدمات ما می باشد که به منظور رفاه حال مشتریان عزیز در تصمیم گیری آماده شده است، خواهشمند است جهت سفارش امورچاپی خود که در لیست حاضر موجود نمی باشد هماهنگی لازم را با مسئول سفارشات این مرکز انجام دهید..
اتیکت و لیبل

اتیکت و لیبل

تاریخ اعتبار قیمت : 1397/08/30

تعرفه قیمت، ویژه همکاران در سراسر کشور

031-95013525-6

ردیف شرح تیراژ قیمت (تومان)
1 سایز 8×7×6، چهاررنگ 6 عددی 30/000 1/200/000
2 سایزA5 ، چهار رنگ با سلفون براق 1000 750/000
3 سایز 10×10 ،چهار رنگ ، با تیغ خوردگی 5000 680/000
4 سایز 17×18.5 ، چهار رنگ 20/000 1/150/000
5 سایز 10×8.5 ،چهار رنگ ،9 عددی 45/000 2/500/000
6 سایز 7×12.5 ،چهار رنگ ،15 عددی 25/000 1/850/000
 • برای استفاده از بهترین کیفیت چاپ و نزدیکتر شدن فایل با چاپ انجام شده لطفا دستورالعمل طراحی و کد رنگ های استاندارد را از سایت ما مطالعه فرمایید.
 • تعداد سربرگ های تحویلی بسته به تیراژ شما دارای 10 الی 30 عدد کسری می باشد.
 • سربرگ های شما به طور پیشفرض هنگام تحویل در بسته های 100 برگی سر چسب خورده می باشد، چنانچه قصد استفاده آنها را به صورت اوراق آزاد دارید، لطفا هنگام سفارش قید فرمایید که چه مقدار از آنها به صورت اوراق آزاد تحویل شما گردد.
 • چنانچه فایل آماده چاپ شما نیاز به ویرایش طرح - مونتاژ و اصلاح کدهای رنگ و ... داشته باشد هزینه آن جداگانه محاسبه و به قیمت های فوق اضافه می گردد.
 • به دلیل تنوع بسیار زیاد خدمات این مرکز از لحاط نوع جنس مصرفی - تعداد رنگ چاپ اعم از اصلی و متالیک - سایز - خدمات جانبی مانند طلاکوب شیت - نقره کوب شیت - انواع سلفون و UV - مدل های خاص و متنوع در صحافی - شماره زنی و پرفراژ - تیغ - دایکات - پرس و ... است. لذا لیست حاضر تنها بخشی از خدمات ما می باشد که به منظور رفاه حال مشتریان عزیز در تصمیم گیری آماده شده است. خواهشمند است جهت سفارش امور چاپی خود که در لیست حاضر موجود نمی باشد هماهنگی لازم را با مسئول سفارش این مرکز انجام دهید.
بروشور

بروشور

تاریخ اعتبار قیمت : 1397/08/30

تعرفه قیمت، ویژه همکاران در سراسر کشور

031-95013525-6

ردیف شرح نوع جنس تیراژ قیمت (تومان)
1 بروشور A5 گلاسه 135 گرم، دورو چهاررنگ همراه با خط تا 1000 270/000
2 بروشور A4 330/000
3 بروشور A3 600/000
4 بروشور33×50 690/000
5 بروشور 30×60 1/050/000
6 بروشور 33×70 1/140/000
7 بروشور 70×25 700/000
8 بروشور 22×60 640/000
9 بروشور A5 گلاسه 200 گرم، دورو چهاررنگ همراه با خط تا 300/000
10 بروشور A4 380/000
11 بروشور A3 710/000
12 بروشور33×50 810/000
13 بروشور 30×60 1/190/000
14 بروشور 33×70 1/230/000
15 بروشور 70×25 850/000
16 بروشور 22×60 750/000
 • برای استفاده از بهترین کیفیت چاپ و نزدیکتر شدن فایل با چاپ انجام شده لطفأ دستورالعمل طراحی وکد رنگ های استاندارد را از سایت ما مطالعه فرمایید.
 • چنانچه فایل آماده چاپ شما نیاز به ویرایش طرح- مونتاژواصلاح کدهای رنگ و … داشته باشد هزینه آن جداگانه محاسبه و به قیمت های فوق اضافه می گردد.
 • به دلیل تنوع بسیار زیاد خدمات این مرکز از لحاظ نوع جنس مصرفی- تعداد رنگ چاپ اعم از اصلی و متالیک-سایز- خدمات جانبی مانند طلاکوب شیت- نقره کوب شیت- انواع سلفون و UV- مدل های خاص و متنوع در صحافی، شماره زنی وپرفراژ- تیغ- دایکات، پرس و… است. لذا لیست حاضر تنها بخشی از خدمات ما می باشد که به منظور رفاه حال مشتریان عزیز در تصمیم گیری آماده شده است، خواهشمند است جهت سفارش امورچاپی خود که در لیست حاضر موجود نمی باشد هماهنگی لازم را با مسئول سفارشات این مرکز انجام دهید
جعبه و کارتن

جعبه

تاریخ اعتبار قیمت : 1397/08/30

تعرفه قیمت، ویژه همکاران در سراسر کشور

031-95013525-6

ردیف سایز به سانتی متر تعداد فی به (تومان)
1 5×5×14 10/000 3/950/000
15/000 4/595/000
20/000 5/200/000
2 6×6×9.5 2/000 2/100/000
5/000 3/620/000
10/000 4/550/000
3 6.5×6.5×11.5 3/000 2/200/000
5/000 2/950/000
10/000 3/950/000
4 8.5×8.5×14 3/000 2/900/000
5/000 3/930/000
10/000 4/950/000
5 10×10×14 1/000 2/200/000
5/000 4/245/000
10/000 5/820/000
6 7.5×7.5×14.5 1/000 1/350/000
5/000 3/545/000
10/000 4/780/000
7 12.5×12.5×16 2/000 2/950/000
5/000 4/910/000
10/000 7/270/000
8 8.5×8.5×15 500 1/300/000
1/000 2/250/000
 • برای استفاده از بهترین کیفیت چاپ و نزدیکتر شدن فایل با چاپ انجام شده لطفا دستورالعمل طراحی و کد رنگ های استاندارد را از سایت ما مطالعه فرمایید.
 • تعداد سربرگ های تحویلی بسته به تیراژ شما دارای 10 الی 30 عدد کسری می باشد.
 • سربرگ های شما به طور پیشفرض هنگام تحویل در بسته های 100 برگی سر چسب خورده می باشد، چنانچه قصد استفاده آنها را به صورت اوراق آزاد دارید، لطفا هنگام سفارش قید فرمایید که چه مقدار از آنها به صورت اوراق آزاد تحویل شما گردد.
 • چنانچه فایل آماده چاپ شما نیاز به ویرایش طرح - مونتاژ و اصلاح کدهای رنگ و ... داشته باشد هزینه آن جداگانه محاسبه و به قیمت های فوق اضافه می گردد.
 • به دلیل تنوع بسیار زیاد خدمات این مرکز از لحاط نوع جنس مصرفی - تعداد رنگ چاپ اعم از اصلی و متالیک - سایز - خدمات جانبی مانند طلاکوب شیت - نقره کوب شیت - انواع سلفون و UV - مدل های خاص و متنوع در صحافی - شماره زنی و پرفراژ - تیغ - دایکات - پرس و ... است. لذا لیست حاضر تنها بخشی از خدمات ما می باشد که به منظور رفاه حال مشتریان عزیز در تصمیم گیری آماده شده است. خواهشمند است جهت سفارش امور چاپی خود که در لیست حاضر موجود نمی باشد هماهنگی لازم را با مسئول سفارش این مرکز انجام دهید.
ساک دستی

ساک دستی

تاریخ اعتبار قیمت : 1397/08/30

تعرفه قیمت، ویژه همکاران در سراسر کشور

031-95013525-6

ردیف شرح نوع جنس تیراژ قیمت (تومان)
1

ساک دستی 4*9*۲۱ چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 135 1000 1080/000
گلاسه 170 1/120/000
گلاسه 250 1/400/000
2

ساک دستی5*10*25 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 135 1000 1/140/000
گلاسه 170 1/190/000
گلاسه 250 1/500/000
3

ساک دستی7*16*15 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 135 1000 1/130/000
گلاسه 170 1/180/000
گلاسه 250 1/490/000
4
 

ساک دستی ۷*۱۴*۲۱ چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع) سلفون مات
 
گلاسه 135 1000
 
1/030/000
گلاسه 170 1/220/000
گلاسه 250 1/550/000
5

 

ساک دستی ۷*۱۷*۲۶ چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع) سلفون مات

گلاسه 135 1000
 
1/255/000
گلاسه 170 1/340/000
گلاسه 250 1/730/000
6

ساک دستی ۹*۲۰*۲۰ چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع) سلفون مات
گلاسه 135 1000 1/540/000
گلاسه 170 1/620/000
گلاسه 250 2/130/000
7

ساک دستی7*21*14 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 135 1000 1/540/000
گلاسه 170 1/620/000
گلاسه 250 2/130/000
8

ساک دستی7*56*25 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 135 1000 2/380/000
گلاسه 170 2/590/000
گلاسه 250 3/470/000
9

ساک دستی ۹*۲۰*۳۵ چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع) سلفون مات
گلاسه 135 1000 1/700/000
گلاسه 170 1/820/000
گلاسه 250 2/440/000
10

ساک دستی ۹*۲۵*۲۳ چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع) سلفون مات
گلاسه 135 1000 1/580/000
گلاسه 170 1/690/000
گلاسه 250 1/980/000
11

ساک دستی ۹*۲۵*۴۰ چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع) سلفون مات
گلاسه 135 1000 1/930/000
گلاسه 170 2/080/000
گلاسه 250 2/800/000
12

ساک دستی ۹*۳۴*۴۹ چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع) سلفون مات
گلاسه 135 1000 2/620/000
گلاسه 170 2/860/000
گلاسه 250 3/830/000
13

ساک دستی ۹*۳۹*۵۹ چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع) سلفون مات
گلاسه 135 1000 3/080/000
گلاسه 170 3/390/000
گلاسه 250 4/560/000
14

ساک دستی ۹*۴۹*۳۵ چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع) سلفون مات
گلاسه 135 1000 2/650/000
گلاسه 170 2/860/000
گلاسه 250 3/830/000
15

ساک دستی ۹*۵۹*۴۰ چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع) سلفون مات
گلاسه 135 1000 3/080/000
گلاسه 170 3/390/000
گلاسه 250 4/560/000
16

ساک دستی10*50*40چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 135 1000 3/080/000
گلاسه 170 3/390/000
گلاسه 250 4/560/000
17

ساک دستی15*50*35چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 135 1000 3/080/000
گلاسه 170 3/390/000
گلاسه 250 4/560/000

 

ساک دستی متفرقه

تاریخ اعتبار قیمت : 1397/08/30

تعرفه قیمت، ویژه همکاران در سراسر کشور

031-95013525-6

ردیف شرح نوع جنس تیراژ قیمت (تومان)
1

ساک دستی 30*27*12 افقی،  تک رنگ، طلاکوب برجسته، دو طرف سلفون مات

(عطف) (طول) (ارتفاع)
گلاسه 250 2000 6/800/000
2

ساک دستی 30*52*12 افقی،  تک رنگ، طلاکوب برجسته، دو طرف سلفون مات

(عطف) (طول) (ارتفاع)
6/800/000
3 ساک دستی 10*35*35 چهاررنگ، 70 گرم، سلفون مات گلاسه 170 1000 3/200/000
 • برای استفاده از بهترین کیفیت چاپ و نزدیکتر شدن فایل با چاپ انجام شده لطفأ دستورالعمل طراحی وکد رنگ های استاندارد را از سایت ما مطالعه فرمایید.
 • تعداد ساک های تحویلی بسته به تیراژ شما دارای ۱۰ الی ۲۰ عدد کسری می باشد.
 • ساک های خرید به دلیل استحکام بیشتر دارای روکش سلفون مات می باشد که هزینه آن محاسبه شده است.
 • این مجموعه چاپ، دارای تنوع بالای سایز های مختلف قالب می باشد، لذا در هنگام سفارش با مسئول سفارشات جهت سایزهای دیگر ساک دستی هماهنگی کنید تا در زمان و هزینه خود صرفه جویی کنید.
 • چنانچه فایل آماده چاپ شما نیاز به ویرایش طرح- مونتاژواصلاح کدهای رنگ و … داشته باشد هزینه آن جداگانه محاسبه و به قیمت های فوق اضافه می گردد.
 • به دلیل تنوع بسیار زیاد خدمات این مرکز از لحاظ نوع جنس مصرفی- تعداد رنگ چاپ اعم از اصلی و متالیک-سایز- خدمات جانبی مانند طلاکوب شیت- نقره کوب شیت- انواع سلفون و UV- مدل های خاص و متنوع در صحافی، شماره زنی وپرفراژ- تیغ- دایکات، پرس واست. لذا لیست حاضر تنها بخشی از خدمات ما می باشد که به منظور رفاه حال مشتریان عزیز در تصمیم گیری آماده شده است، خواهشمند است جهت سفارش امورچاپی خود که در لیست حاضر موجود نمی باشد هماهنگی لازم را با مسئول سفارشات این مرکز انجام دهید.
 • در صورت حساسیت رنگ و یا تمپلات بودن فایل چاپ شما، امکان افزایش قیمت های فوق وجود دارد.
مجله و نشریه

مجله

تاریخ اعتبار قیمت : 1397/08/30

تعرفه قیمت، ویژه همکاران در سراسر کشور

031-95013525-6

ردیف شرح تیراژ قیمت (تومان)
1

مجله خشتی در ابعاد 30×30، تعداد صفحات کلی 64 صفحه با جلد دوروچهاررنگ، گلاسه 200 گرم، صحافی، چسب گرم

3000 19/500/000
2 ابعاد A4 ، داخلی 40 صفحه ، دو رو چهار رنگ ،گلاسه 150 گرم ،جلد 4 صفحه ، دو رو چهار رنگ ،گلاسه 300 گرم ،جلد یک رو سلفون مات ، صحافی چسب گرم 1000 6/950/000
3 ابعاد A4، تعداد صفحات داخلی 52 صفحه، داخلی تحریر 80 گرم، دورو چهاررنگ، ،  جلد 4 صفحه گلاسه 135 گرم دورو چهاررنگ ، جلد یک رویووی سیلندری ،صحافی منگنه ساده 2000 8/950/000
4 ابعاد A4، تعداد صفحات داخلی 52 صفحه، داخلی گلاسه 90 گرم، دورو چهاررنگ، ،  جلد 4 صفحه گلاسه 135 گرم دورو چهاررنگ ، جلد یک رویووی سیلندری ،صحافی منگنه ساده 1000 7/970/000
2000 8/800/000
5 ابعاد بسته شده 35*25، باز شده 25*50، داخلی 36 صفحه، گلاسه 120 گرم، دو رو چهار رنگ،  جلد 4 صفحه دورو چهاررنگ، گلاسه 250 گرم ، یک رو سلفون براق ، با صحافی چسب گرم 10000 21/500/000
6 ابعاد بسته 30*20، باز شده 30*40، داخلی 64 صفحه، دو رو چهار رنگ ، تحریر 70 گرم، جلد 4 صفحه، دو رو چهار رنگ، گلاسه 200 گرم، یک رو سلفون براق، با صحافی چسب گرم 500 4/900/000
 • برای استفاده از بهترین کیفیت چاپ و نزدیکتر شدن فایل با چاپ انجام شده لطفا دستورالعمل طراحی و کد رنگ های استاندارد را از سایت ما مطالعه فرمایید.
 • تعداد سربرگ های تحویلی بسته به تیراژ شما دارای 10 الی 30 عدد کسری می باشد.
 • سربرگ های شما به طور پیشفرض هنگام تحویل در بسته های 100 برگی سر چسب خورده می باشد، چنانچه قصد استفاده آنها را به صورت اوراق آزاد دارید، لطفا هنگام سفارش قید فرمایید که چه مقدار از آنها به صورت اوراق آزاد تحویل شما گردد.
 • چنانچه فایل آماده چاپ شما نیاز به ویرایش طرح - مونتاژ و اصلاح کدهای رنگ و ... داشته باشد هزینه آن جداگانه محاسبه و به قیمت های فوق اضافه می گردد.
 • به دلیل تنوع بسیار زیاد خدمات این مرکز از لحاط نوع جنس مصرفی - تعداد رنگ چاپ اعم از اصلی و متالیک - سایز - خدمات جانبی مانند طلاکوب شیت - نقره کوب شیت - انواع سلفون و UV - مدل های خاص و متنوع در صحافی - شماره زنی و پرفراژ - تیغ - دایکات - پرس و ... است. لذا لیست حاضر تنها بخشی از خدمات ما می باشد که به منظور رفاه حال مشتریان عزیز در تصمیم گیری آماده شده است. خواهشمند است جهت سفارش امور چاپی خود که در لیست حاضر موجود نمی باشد هماهنگی لازم را با مسئول سفارش این مرکز انجام دهید.
فاکتور

فاکتور

تاریخ اعتبار قیمت : 1397/08/30

تعرفه قیمت، ویژه همکاران در سراسر کشور

031-95013525-6

 

ردیف شرح تیراژ قیمت (تومان)
1 فاکتورA5، دو نسخه ای با شماره و پرفراژ، چهار رنگ یک رو ،کاغذ کاربن لس 50 دسته 980/000
2 فاکتور A5، دو نسخه ای، تک رنگ، 100 برگی 80 دسته 750/000
3 فاکتور A4، سه نسخه ای ،با شماره سریال ،پرفراژ ،تک رنگ، با صحافی منگنه 150 برگی 450/000
4 فاکتور A4، سه نسخه ای ، نسخه اول تحریر 80 گرم، نسخه دوم و سوم الوان اندونزی، چهار رنگ با شماره وپرفراژ ، صحافی منگنه 1000 750/000
5 فاکتورA5، تک نسخه ای ، کاغذ کتان 100 گرمی، یک رو چهار رنگ با صحافی سر چسب 20/000 2/550/000
6 فاکتورA5، سه نسخه ای ، تک رنگ، یک رو کاربن دار، با صحافی سر چسب 1000 800/000
 • برای استفاده از بهترین کیفیت چاپ و نزدیکتر شدن فایل با چاپ انجام شده لطفا دستورالعمل طراحی و کد رنگ های استاندارد را از سایت ما مطالعه فرمایید.
 • تعداد سربرگ های تحویلی بسته به تیراژ شما دارای 10 الی 30 عدد کسری می باشد.
 • سربرگ های شما به طور پیشفرض هنگام تحویل در بسته های 100 برگی سر چسب خورده می باشد، چنانچه قصد استفاده آنها را به صورت اوراق آزاد دارید، لطفا هنگام سفارش قید فرمایید که چه مقدار از آنها به صورت اوراق آزاد تحویل شما گردد.
 • چنانچه فایل آماده چاپ شما نیاز به ویرایش طرح - مونتاژ و اصلاح کدهای رنگ و ... داشته باشد هزینه آن جداگانه محاسبه و به قیمت های فوق اضافه می گردد.
 • به دلیل تنوع بسیار زیاد خدمات این مرکز از لحاط نوع جنس مصرفی - تعداد رنگ چاپ اعم از اصلی و متالیک - سایز - خدمات جانبی مانند طلاکوب شیت - نقره کوب شیت - انواع سلفون و UV - مدل های خاص و متنوع در صحافی - شماره زنی و پرفراژ - تیغ - دایکات - پرس و ... است. لذا لیست حاضر تنها بخشی از خدمات ما می باشد که به منظور رفاه حال مشتریان عزیز در تصمیم گیری آماده شده است. خواهشمند است جهت سفارش امور چاپی خود که در لیست حاضر موجود نمی باشد هماهنگی لازم را با مسئول سفارش این مرکز انجام دهید.
فولدر

فولدر

تاریخ اعتبار قیمت : 1397/08/30

تعرفه قیمت، ویژه همکاران در سراسر کشور

031-95013525-6

ردیف شرح تیراژ قیمت (تومان)
1

فولدر دورو چهاررنگ، یک رو سلفون مات، 300 گرم

1000 3/500/000
2 بسته شدهA4  ، باز شده 63*31 گلاسه 300 گرم، یک رو چهار رنگ، یک رو سلفون مات، یک رو یووی موضعی، با تیغ خوردگی جای کارت وسی دی 3/950/000
3 بسته شدهA4  ، باز شده 34*61 گلاسه 300 گرم، یک رو چهار رنگ، یک رو سلفون مات، یک رو یووی موضعی، با تیغ خوردگی با صحافی لب چسب 3/600/000
4 بسته شدهA4  ، باز شده 35*50 گلاسه 300 گرم، یک رو چهار رنگ 1/980/000
5 بسته شدهA4  ، باز شده 35*50 گلاسه 300 گرم، یک رو چهار رنگ 500 1/300/000
 • برای استفاده از بهترین کیفیت چاپ و نزدیکتر شدن فایل با چاپ انجام شده لطفا دستورالعمل طراحی و کد رنگ های استاندارد را از سایت ما مطالعه فرمایید.
 • تعداد سربرگ های تحویلی بسته به تیراژ شما دارای 10 الی 30 عدد کسری می باشد.
 • سربرگ های شما به طور پیشفرض هنگام تحویل در بسته های 100 برگی سر چسب خورده می باشد، چنانچه قصد استفاده آنها را به صورت اوراق آزاد دارید، لطفا هنگام سفارش قید فرمایید که چه مقدار از آنها به صورت اوراق آزاد تحویل شما گردد.
 • چنانچه فایل آماده چاپ شما نیاز به ویرایش طرح - مونتاژ و اصلاح کدهای رنگ و ... داشته باشد هزینه آن جداگانه محاسبه و به قیمت های فوق اضافه می گردد.
 • به دلیل تنوع بسیار زیاد خدمات این مرکز از لحاط نوع جنس مصرفی - تعداد رنگ چاپ اعم از اصلی و متالیک - سایز - خدمات جانبی مانند طلاکوب شیت - نقره کوب شیت - انواع سلفون و UV - مدل های خاص و متنوع در صحافی - شماره زنی و پرفراژ - تیغ - دایکات - پرس و ... است. لذا لیست حاضر تنها بخشی از خدمات ما می باشد که به منظور رفاه حال مشتریان عزیز در تصمیم گیری آماده شده است. خواهشمند است جهت سفارش امور چاپی خود که در لیست حاضر موجود نمی باشد هماهنگی لازم را با مسئول سفارش این مرکز انجام دهید.
پاکت

پاکت

تاریخ اعتبار قیمت : 1397/08/30

تعرفه قیمت، ویژه همکاران در سراسر کشور

031-95013525-6

ردیف شرح نوع جنس تیراژ قیمت (تومان)
1

پاکت22 *11  تک رنگ

( ملخی)

تحریر100 (پاکت

آماده)
1000 210/000
2

پاکت 32 *22 تک رنگ

( A4)

320/000
3

پاکت 43 *31 تک رنگ

( A3)

520/000
4

پاکت 22*11 چهار رنگ

( ملخی )

تحریر100 2000 450/000
5

پاکت 22*11 چهار رنگ

( ملخی )
گلاسه 135 2000 580/000
6

پاکت 32*23 چهار رنگ

) A4 (
1000 550/000
7

پاکت 32*23 چهار رنگ

)A4 (
تحریر 80 1000 430/000
8

پاکت 43*31 چهار رنگ

)A3 (
گلاسه 135 1000 1/050/000
 • برای استفاده از بهترین کیفیت چاپ و نزدیکتر شدن فایل با چاپ انجام شده لطفأ دستورالعمل طراحی و کد رنگ های استاندارد را از سایت ما مطالعه فرمایید.
 • تعداد پاکت های تحویلی بسته به تیراژ شما دارای 10 الی 40 عدد کسری می باشد.
 • درصورت سفارش حالت های فانتزی وخاص پاکت ها از لحاظ نوع برش و چسب، هزینه قالب تیغ و تیغ خوردن پاکت ها به قیمت فوق اضافه می گردد.
 • توصیه می شود برای حفظ کیفیت و افزایش بهره برداری خود از پاکت های نوع گلاسه، آنها را با روکش  UV موضعی سفارش دهید که قیمت آن برای هر عدد پاکت مبلغ 45 تومان اضافه می گردد .
 • چنانچه فایل آماده چاپ شما نیاز به ویرایش طرح- مونتاژواصلاح کدهای رنگ و ... داشته باشد هزینه آن جداگانه محاسبه و به قیمت های فوق اضافه می گردد.
 • به دلیل تنوع بسیار زیاد خدمات این مرکز از لحاظ نوع جنس مصرفی- تعداد رنگ چاپ اعم از اصلی و متالیک-سایز- خدمات جانبی مانند طلاکوب شیت- نقره کوب شیت- انواع سلفون و UV- مدل های خاص و متنوع در صحافی، شماره زنی وپرفراژ- تیغ- دایکات، پرس و... است. لذا لیست حاضر تنها بخشی از خدمات ما می باشد که به منظور رفاه حال مشتریان عزیز در تصمیم گیری آماده شده است، خواهشمند است جهت سفارش امورچاپی خود که در لیست حاضر موجود نمی باشد هماهنگی لازم را با مسئول سفارشات این مرکز انجام دهید.
 • سفارشات صورت گرفته توسط مشتریان غیرهمکار، شامل مبلغ افزایش قیمت می باشد.
پوستر

پوستر

تاریخ اعتبار قیمت : 1397/08/30

تعرفه قیمت، ویژه همکاران در سراسر کشور

031-95013525-6

ردیف شرح نوع جنس تیراژ قیمت (تومان)
1

پوستر 21*30  یک رو4 رنگ

)A4(
گلاسه 135 1000 290/000
2000 410/000
5000 860/000
تحریر 80 1000 230/000
2000 280/000
5000 540/000
2

پوستر 45*30 یک رو4 رنگ

)A3(
گلاسه 135 1000 410/000
2000 690/000
5000 1/550/000
تحریر 80 1000 280/000
2000 430/000
5000 890/000
3

پوستر 35*50 یک رو4 رنگ

)B3(
گلاسه 135 1000 470/000
2000 830/000
5000 1/890/000
تحریر 80 1000 290/000
2000 460/000
5000 980/000
4

پوستر 45*60  یک رو4 رنگ

(A2)
گلاسه 135 1000 830/000
2000 1/390/000
5000 3/060/000
تحریر 80 1000 560/000
2000 860/000
5000 1/800/000
5

پوستر 70*50 یک رو4 رنگ

)B2(
گلاسه 135 1000 960/000
2000 1/660/000
5000 3/750/000
تحریر 80 1000 490/000
2000 920/000
5000 1/910/000
 • برای استفاده از بهترین کیفیت چاپ و نزدیکتر شدن فایل شما با چاپ انجام شده لطفأ دستورالعمل طراحی و کد رنگ های استاندارد را از سایت ما مطالعه فرمایید.
 • تعداد پوسترهای  تحویلی بسته به تیراژ شما دارای 20 الی 100 عدد کسری می باشد.
 • چنانچه فایل آماده چاپ شما نیاز به ویرایش طرح، مونتاژ، اصلاح کدهای رنگ و ... داشته باشد هزینه آن جداگانه محاسبه و به قیمت های فوق اضافه می گردد.
 • به دلیل تنوع بسیار زیاد خدمات این مرکز از لحاظ نوع جنس مصرفی- تعداد رنگ چاپ اعم از اصلی و متالیک-سایز- خدمات جانبی مانند طلاکوب شیت- نقره کوب شیت- انواع سلفون و UV- مدل های خاص و متنوع در صحافی، شماره زنی وپرفراژ- تیغ- دایکات، پرس و... است. لذا لیست حاضر تنها بخشی از خدمات ما می باشد که به منظور رفاه حال مشتریان عزیز در تصمیم گیری آماده شده است، خواهشمند است جهت سفارش امورچاپی خود که در لیست حاضر موجود نمی باشد هماهنگی لازم را با مسئول سفارشات این مرکز انجام دهید.
 • سفارشات صورت گرفته توسط مشتریان غیرهمکار، شامل مبلغ افزایش قیمت می باشد.
کارت ویزیت

کارت ویزیت

تاریخ اعتبار قیمت : 1397/08/30

تعرفه قیمت، ویژه همکاران در سراسر کشور

031-95013525-6

ردیف شرح یک رو/ دورو نوع جنس تعداد زمان تحویل قیمت (تومان)
1 کارت ویزیت سلفون براق یک رو گلاسه ۳۰۰ 1000 3 روز 30/000
2 کارت ویزیت سلفون براق دورو گلاسه ۳۰۰ 1000 7 روز 37/000
3 کارت ویزیت سلفون مات یک رو گلاسه ۳۰۰ 1000 7 روز 30/000
4 کارت ویزیت سلفون مات دورو گلاسه ۳۰۰ 1000 7 روز 37/000
5 کارت ویزیت طرح  کتان یک رو کتان فرع 1000 10 روز 42/000
6 کارت ویزیت طرح  کتان دورو کتان فرع 1000 10 روز 47/000
7 کارت ویزیت لیبل یک رو کره ای 1000 7 روز 43/000
8 کارت ویزیت بدون روکش یک رو گلاسه ۳۰۰ 1000 7 روز 45/000
9 کارت ویزیت موضعی دورو گلاسه ۳۰۰ 1000 7 روز 45/000
10 کارت ویزیت لمینت براق لبه گرد دورو  میکرون125 1000 10 روز 145/000
11 کارت ویزیت لمینت مات لبه گرد دورو میکرون125 1000 10 روز 290/000
12 کارت ویزیت سلفون مات با طلاکوب / نقره کوب یک رو گلاسه ۳۰۰ 1000 12 روز 75/000
13 کارت ویزیت سلفون مات با طلاکوب / نقره کوب دورو گلاسه ۳۰۰ 1000 12 روز 120/000
14 کارت ویزیت کتان با طلاکوب / نقره کوب یک رو کتان آلمان 1000 12 روز 95/000
15 کارت ویزیت کتان با طلاکوب / نقره کوب دورو کتان آلمان 1000 12 روز 145/000
16 کارت ویزیت لمینت مات همراه با یووی موضعی دورو متریال آلمان 1000 25 روز 320/000
17 لیبل سی دی- نیم تیغ خورده یک رو لیبل کره ای 1000 7 روز 230/000
18 کارت ویزیت لمینت براق ضخیم دیجیتال ۱۲۵ میکرون زاویه دار دورو گلاسه ۳۰۰ 120 2 روز 85/000
19 کارت ویزیت لمینت مات ضخیم دیجیتال ۱۲۵ میکرون زاویه دار دورو گلاسه ۳۰۰ 120 2 روز 95/000
 • تعداد کارت ویزیت های تحویلی بین ۹۵۰ الی  ۹۷۰ عدد می باشد.
 • هزینه کلیشه برای کارت ویزیت های نقره کوب یا طلاکوب براساس سایز، جداگانه محاسبه  می شود.
 • به دلیل بسته شدن شیت کارت ویزیت درسایز بزرگ و چاپ شدن همزمان با کارت ویزیت های دیگر ، لطفا ازدستورالعمل طراحی وکد رنگ های استاندارد موجود درسایت استفاده نمایید. درغیراینصورت مسئولیت مغایرت رنگ چاپ با فایل ارائه شده به عهده خود تان  می باشد.
 • تیراژهای کمتراز ۵۰۰۰  عدد براساس قیمت های فوق محاسبه می گردد.
 • تیراژهای بیشتر از ۵۰۰۰ عدد شامل مبلغی تخفیف می شود.
 • چنانچه فایل آماده چاپ شما نیاز به ویرایش طرح،مونتاژ،اصلاح کدهای رنگ و داشته باشد هزینه آن جداگانه محاسبه و به قیمت های فوق اضافه می گردد.
 • به دلیل تنوع بسیار زیاد خدمات این مرکز از لحاظ نوع جنس مصرفی- تعداد رنگ چاپ اعم از اصلی و متالیک- سایز- خدمات جانبی مانند طلاکوب شیت- نقره کوب شیت- انواع سلفون و UVمدل های خاص و متنوع در صحافی، شماره زنی وپرفراژ- تیغ- دایکات، پرس و… است. لذا لیست حاضر تنها بخشی از خدمات ما می باشد که به منظور رفاه حال مشتریان عزیز در تصمیم گیری آماده شده است، خواهشمند است جهت سفارش امورچاپی خود که در لیست حاضر موجود نمی باشد هماهنگی لازم را با مسئول سفارشات این مرکز انجام دهید.
 • سفارشات صورت گرفته توسط مشتریان غیرهمکار، شامل مبلغ افزایش قیمت می باشد.
کاتالوگ

کاتالوگ A4

تاریخ اعتبار قیمت : 1397/08/30

تعرفه قیمت، ویژه همکاران در سراسر کشور

031-95013525-6

ردیف شرح خدمات نوع جنس تیراژ قیمت (تومان)
1

کاتالوگ 21* 30   چهار صفحه دورو4 رنگ

(A4)

سلفون مات دورو

خط تا

گلاسه 250 1000 1/090/000
گلاسه 300 1/185/000
گلاسه 250 2000 2/320/000
گلاسه 300 2/330/000
2

کاتالوگ 21* 30   چهار صفحه دورو4 رنگ

(A4)

سلفون مات دورو UVموضعی دورو

خط تا

گلاسه 250 1000 1/550/000
گلاسه 300 1/650/000
گلاسه 250 2000 3/130/000
گلاسه 300 3/140/000
3

کاتالوگ 2130    صفحه دورو4 رنگ

(A4)

سلفون براق دورو

خط تا
گلاسه 250 1000 1/540/000
گلاسه 300 1/640/000
گلاسه 250 2000 3/120/000
گلاسه 300 3/130/000

کاتالوگ متفرقه

تاریخ اعتبار قیمت : 1397/08/30

تعرفه قیمت، ویژه همکاران در سراسر کشور

031-95013525-6

ردیف شرح تیراژ قیمت (تومان)
1

کاتالوگ در قطع ۱۴*۲۲ (باز شده ۱۴*۴۴) – صحافی منگنه لوپ جلد مقوا ۳۰۰ گرم گلاسه دو رو ۴ رنگ همراه با مات دورو

داخل شامل ۲۰ صفحه کاغذ گلاسه ۱۳۵ گرم دورو ۴ رنگ

1000 3/300/000
2

کاتالوگ در قطع ۴۲*۱۹ – ۱۶ صفحه – گلاسه ۳۰۰ گرم دورو ۴ رنگ – دورو سلفون مات –

همراه با حالت تیغ خورده خاص در تمام صفحات

1000 4/500/000
3

کاتالوگ در قطع ۲۴*۱۶ (باز شده ۴۸*۱۶) – صحافی منگنه ساده جلد مقوا ۳۰۰ گرم گلاسه دو رو رنگی همراه باسلفون مات و یووی موضعی برجسته دو رو –

جلد بازشده ۶۹*۱۶ به صورت سه لت و دارای برش تیغ در لت سومداخل شامل ۱۲ صفحه کاغذ گلاسه ۱۳۵ گرم دورو ۴رنگ همراه با دورو یووی موضعی

1000 5/500/000
4 کاتالوگ در قطع A4 – دورو ۴ رنگ همراه با روکش سلفون براق دورو – مقوا ۳۰۰ گرم گلاسه 1000 1/800/000
5

کاتالوگ در قطع ۲۱*۳۰ (باز شده ۴۲*۳۰) – صحافی منگنه لوپ جلد مقوا ۳۰۰ گرم گلاسه دو رو ۴ رنگ همراه با سلفون مات و یووی موضعی دو رو –

داخل شامل ۱۲صفحه کاغذ گلاسه ۱۳۵ گرم دورو ۴ رنگ

1000 4/300/000
6

کاتالوگ در قطع ۲۱*۱۴ (باز شده ۲۱*۲۸) – صحافی منگنه لوپ جلد مقوا ۳۰۰ گرم گلاسه دو رو ۴ رنگ همراه با سلفون مات و یووی موضعی دو رو –

داخل شامل ۱۲صفحه کاغذ گلاسه ۱۳۵ گرم دورو ۴ رنگ

1000 3/800/000
7

کاتالوگ به سایز باز شده ۳۰*۶۴.5 و بسته شده ۳۰*۲۱.5 مقوای گلاسه ۲۵۰ گرم گلاسه مات-چاپ به صورت دورو ۴ رنگ-روکش سلفون مات دورو-

روکش یووی موضعی براق دورو-همراه با دو عدد خط تا

1000 3/750/000
8

کاتالوگ A4 ، صفحه داخلی24، 150 گرم، 4 رنگ دورو، جلد 32×63، 300 گرم، دورو، چهاررنگ، یک رو سلفون مات و موضعی، لوگوی برجسته،

تیغ رو جلد، لب چسب، صحافی منگنه لوپ

1000 7/200/000
9 کاتالوگ A4 ، صفحه داخلی16، 200 گرم، 4 رنگ دورو، جلد چهارصفحه سلفون مات و یووی موضعی، صحافی منگنه معمولی 1000 4/500/000
10 کاتالوگ 23 صفحه ای داخلی تحریر 80 گرم، ابعاد 27×16 و باز شده 27×36، چهاررنگ دورو، جلد مقوای 300 گرم 200 4/400/000
11 کاتالوگ 20 صفحه ای 135 گرم، همه صفحات یووی موضعی، جلد مقوای فابریانو 240 گرم، مشکی دارای 2 طلاکوب و یک داغی، سایز A4 به 60×21 1000 8/300/000
12 کاتالوگ 100 صفحه ای در ابعاد 22×22 و داخلی 135 گرم، جلد 300 گرم، داخلی دورو چهاررنگ، جلد یک رو چهاررنگ 1000 10/200/000
13

کاتالوگ 130 صفحه ای در ابعاد 22×22، داخلی 135 گرم، جلد 300 گرم داخلی دورو چهاررنگ، جلد یک رو چهاررنگ،

سلفون مات و یووی موضعی روی جلد صحافی و چسب گرم

1000 11/700/000
14 کاتالوگ در ابعاد 24×17، داخلی 40 صفحه 150 گرم، جلد دورو چهاررنگ 250 گرم، جلد سلفون مات، صحافی منگنه لوپ 2000 6/700/000
15 کاتالوگA4 ، دو صفحه جلد داخلی 12 صفحه ابعاد 17×22 جلد 300 گرم، جلد سلفون براق، منگنه ساده 1000 3/600/000
16 کاتالوگ 23×23، جلد 300 گرم، یک رو چهاررنگ، سلفون مات، داخل 16 صفحه و 200 گرم، منگنه لوپ 1000 6/700/000
17

کاتالوگ 22×22، جلد 300 گرم دورو چهارنگ، یووی شنی و اکریلیکی، داخل 12 صفحه و 200 گرم،

سلفون مات، یووی اکریلی و یووی شنی، منگنه لوپ

1000 7/200/000
18

کاتالوگ 23×23، 48 صفحه با جلد داخلی 135 گرم، جلد 300 گرم چهاررنگ، جلد دورو و چاپ و سلفون مات،

صفحات داخلی یووی موضعی، صحافی چسب گرم

1000 8/800/000
19 کاتالوگ A4، صفحات داخلی 8 صفحه، 170 گرم جلد یک لت اضافه دارد، 300 گرم یووی موضعی دورو و دورو سلفون مات، صحافی منگنه ساده 1000 4/250/000
20 کاتالوگA4 ، صفحه با جلد16، جلد 300 گرم دورو، سلفون براق داخلی 170 گرم، منگنه تخت 1000 3/950/000
21 بروشور 62×23 گلاسه 300 گرم براق دورو، خط تا 1000 2/100/000
22

کاتالوگ در ابعاد 27×27 داخلی 300 گرم، چهاررنگ دورو، یووی موضعی سیلندری 58 صفحه داخلی،

جلد سخت 135 گرم یک رو چهاررنگ، روکش سلفون براق با فنر 

1000 19/900/000
23 کاتالوگ تک رنگ، ابعاد 24×17، 300 گرمی با روکش سلفون براق، دورو چهاررنگ 4000 7/700/000
 • برای استفاده از بهترین کیفیت چاپ و نزدیکتر شدن فایل با چاپ انجام شده لطفأ دستورالعمل طراحی و کد رنگ های استاندارد را از سایت ما مطالعه فرمایید.
 • کاتالوگ های تحویلی بسته به تیراژ شما دارای 20 الی 100 عدد کسری می باشد.
 • چنانچه فایل آماده چاپ شما نیاز به ویرایش طرح- مونتاژواصلاح کدهای رنگ و ... داشته باشد هزینه آن جداگانه محاسبه و به قیمت های فوق اضافه    می گردد.
 • به دلیل تنوع بسیار زیاد خدمات این مرکز از لحاظ نوع جنس مصرفی- تعداد رنگ چاپ اعم از اصلی و متالیک-سایز- خدمات جانبی مانند طلاکوب شیت- نقره کوب شیت- انواع سلفون و UV- مدل های خاص و متنوع در صحافی، شماره زنی وپرفراژ- تیغ- دایکات، پرس و... است. لذا لیست حاضر تنها بخشی از خدمات ما می باشد که به منظور رفاه حال مشتریان عزیز در تصمیم گیری آماده شده است، خواهشمند است جهت سفارش امورچاپی خود که در لیست حاضر موجود نمی باشد هماهنگی لازم را با مسئول سفارشات این مرکز انجام دهید.
کتاب

کتاب

تاریخ اعتبار قیمت : 1397/08/30

تعرفه قیمت، ویژه همکاران در سراسر کشور

031-95013525-6

ردیف شرح تیراژ قیمت (تومان)
1

کتاب در قطع وزیری

کاغذ داخل ۷۰ گرم دورو تک رنگ ۱۰۰ صفحه

جلد مقوا گلاسه 300 گرم یک رو رنگی همراه با روکش سلفون براق- صحافی چسب گرم

1000 5/950/000
2

کتاب در قطع وزیری به تعداد صفحات ۱۵۳ صفحه

  کاغذ داخل ۸۰ گرمی اندونزی مقوای جلد ۳۰۰ گرمی کره ای

چاپ داخل دورو مشکی تک رنگ

چاپ جلد یک رو ۴ رنگ همراه با روکش سلفون براق همراه با بدرقه

1000 5/850/000
3

کتاب در قطع وزیری به تعداد صفحات ۱۵۳ صفحه کاغذ داخل ۸۰ گرمی اندونزی مقوای جلد ۳۰۰

گرمی کره ای چاپ داخل دورو مشکی تک رنگ چاپ جلد یک رو ۴ رنگ

همراه با روکش سلفون براق همراه با بدرقه

500 4/450/000
4

کتاب در قطع وزیری به تعداد ۳۴۸ صفحه کاغذ داخل ۸۰ گرمی اندونزی، مقوای جلد ۳۰۰ گرمی

کره ای چاپ داخل دورو مشکی تک رنگ چاپ جلد یک رو ۴ رنگ

همراه با روکش سلفون براق همراه با بدرقه

1000 10/950/000
5

کتاب در قطع وزیری به تعداد ۳۴۸ صفحه کاغذ داخل ۸۰ گرمی اندونزی مقوای جلد ۳۰۰ گرمی

کره ای چاپ داخل دورو مشکی تک رنگ چاپ جلد یک رو ۴ رنگ

همراه با روکش سلفون براق همراه با بدرقه

500 7/950/000

کتاب متفرقه

تاریخ اعتبار قیمت : 1397/08/30

تعرفه قیمت، ویژه همکاران در سراسر کشور

031-95013525-6

ردیف شرح تیراژ قیمت (تومان)
1

100 صفحه داخلی گلاسه 135 گرم، جلد مقوای 250 دورو چهاررنگ، یک روی جلد سلفون براق،

یک برگ 250 گرم، سلفون دورو وسط کار، تمام صفحات داخلی یووی موضعی، صحافی چسب گرم

1000 16/900/000
2

کتاب رقعی، کاغذ داخل تحریر 80، دورنگ، 78 صفحه، جلد 2 صفحه، 300 گرم، 4 رنگ، سلفون براق، چسب گرم

چاپ جلد یک رو ۴ رنگ همراه با روکش سلفون براق همراه با بدرقه

1000 5/580/000
3

کتاب رقعی، کاغذ داخل تحریر 80، دورنگ، 134 صفحه، جلد 2 صفحه، 300 گرم، 4 رنگ، سلفون براق

500 7/100/000
 • برای استفاده از بهترین کیفیت چاپ و نزدیکتر شدن فایل با چاپ انجام شده لطفأ دستورالعمل طراحی وکد رنگ های استاندارد را از سایت ما مطالعه فرمایید.
 • چنانچه فایل آماده چاپ شما نیاز به ویرایش طرح- مونتاژواصلاح کدهای رنگ و … داشته باشد هزینه آن جداگانه محاسبه و به قیمت های فوق اضافه می گردد.
 • به دلیل تنوع بسیار زیاد خدمات این مرکز از لحاظ نوع جنس مصرفی- تعداد رنگ چاپ اعم از اصلی و متالیک-سایز- خدمات جانبی مانند طلاکوب شیت- نقره کوب شیت- انواع سلفون و UV- مدل های خاص و متنوع در صحافی، شماره زنی وپرفراژ- تیغ- دایکات، پرس واست. لذا لیست حاضر تنها بخشی از خدمات ما می باشد که به منظور رفاه حال مشتریان عزیز در تصمیم گیری آماده شده است، خواهشمند است جهت سفارش امورچاپی خود که در لیست حاضر موجود نمی باشد هماهنگی لازم را با مسئول سفارشات این مرکز انجام دهید.
کاور

کاور

تاریخ اعتبار قیمت : 1397/08/30

تعرفه قیمت، ویژه همکاران در سراسر کشور

031-95013525-6

ردیف شرح تیراژ قیمت (تومان)
1 ابعاد باز شده 14*40 ، مقوای پشت طوسی 230 گرم ، یک رو چهار رنگ ،یک رو یووی سیلندری ،با تیغ خوردگی، صحافی سرچسب 1000 1/850/000
2 ابعاد باز شده 15*33 ،مقوای پشت طوسی 230 گرم ، یک رو چهار رنگ ، یک رو یووی سیلندری ، با تیغ خوردگی ، صحافی سرچسب 2000 1/950/000
 • برای استفاده از بهترین کیفیت چاپ و نزدیکتر شدن فایل با چاپ انجام شده لطفأ دستورالعمل طراحی وکد رنگ های استاندارد را از سایت ما مطالعه فرمایید.
 • چنانچه فایل آماده چاپ شما نیاز به ویرایش طرح- مونتاژواصلاح کدهای رنگ و … داشته باشد هزینه آن جداگانه محاسبه و به قیمت های فوق اضافه می گردد.
 • به دلیل تنوع بسیار زیاد خدمات این مرکز از لحاظ نوع جنس مصرفی- تعداد رنگ چاپ اعم از اصلی و متالیک-سایز- خدمات جانبی مانند طلاکوب شیت- نقره کوب شیت- انواع سلفون و UV- مدل های خاص و متنوع در صحافی، شماره زنی وپرفراژ- تیغ- دایکات، پرس واست. لذا لیست حاضر تنها بخشی از خدمات ما می باشد که به منظور رفاه حال مشتریان عزیز در تصمیم گیری آماده شده است، خواهشمند است جهت سفارش امورچاپی خود که در لیست حاضر موجود نمی باشد هماهنگی لازم را با مسئول سفارشات این مرکز انجام دهید.