کاور

کاور

گروه طراحی، چاپ و غرفه آرایی ایرانا مجری و متعهد در کلیه امور طراحی و چاپ کاور با مقوای پشت طوسی 230 گرم و چهاررنگ یک رو همراه با تیغ خوردگی و صحافی سرچسب در تیراژ 1000 به بالا آماده همکاری با کلیه ارگان های دولتی و خصوصی در سراسر کشور می باشد.

ردیف
ابعاد
فایل مونتاژ
توضیحات
1
26/1×18
باز شده 18×38.5
2
39/5×14/5
3
13/44×17/03