تعرفه قیمت چاپ پاکت

جهت مشاهده تعرفه چاپ پاکت ، ابتدا از بین تقسیم بندی های موجود، بلوک مورد نظر را انتخاب نمایید، سپس از درون جدول باز شده  ، پاکت مورد نظر خود را با توجه با جزییات موجود جهت چاپ انتخاب نمایید. با کلیک بر روی آیکون  پاکت مورد نظر خود را جهت چاپ سفارش دهید.جهت دانلود فایل قالب طراحی، قالب های تیغ و نکات طراحی، حتما با کلیک بر روی آیکون راهنمای مربوطه را مطالعه نمایید و در کمال آرامش پاکت خود را با بالاترین کیفیت چاپ نمایید.
تاریخ به روزرسانی: ۱۳۹۹/۰۹/۱۳

پاکت ملخی - درب طولی - تحویلی ( ۱۱ * ۲۲/۸ )

کد محصولنوع کاغذیکرو/ دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig30101
تحریر ۸۰ گرمیکرو
تک رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۳۰۰/۰۰۰
ig30102
تحریر ۸۰ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۵۳۰/۰۰۰
ig30103
تحریر ۱۰۰ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۶۳۰/۰۰۰
ig30104
کارتی ۱۶۰ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۸۸۰/۰۰۰
ig30105
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۷۱۰/۰۰۰
ig30106
گلاسه ۱۷۰ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۷۹۰/۰۰۰

پاکت A5 - درب طولی - تحویلی ( ۱۵/۸ * ۲۱/۵ )

کد محصولنوع کاغذیکرو/ دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig30201
تحریر ۸۰ گرمیکرو
تک رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۳۱۰/۰۰۰
ig30202
تحریر ۸۰ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۵۴۰/۰۰۰
ig30203
تحریر ۱۰۰ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۶۴۰/۰۰۰
ig30204
کارتی ۱۶۰ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۸۹۰/۰۰۰
ig30205
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۷۲۰/۰۰۰
ig30206
گلاسه ۱۷۰ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۸۰۰/۰۰۰

پاکت A4 - درب طولی - تحویلی ( ۲۲/۹ * ۳۰/۸ )

کد محصولنوع کاغذیکرو/ دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig30301
تحریر ۸۰ گرمیکرو
تک رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۴۵۰/۰۰۰
ig30302
تحریر ۸۰ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۶۸۰/۰۰۰
ig30303
تحریر ۱۰۰ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۸۸۰/۰۰۰
ig30304
کارتی ۱۶۰ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۱/۳۸۰/۰۰۰
ig30305
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۱/۰۵۰/۰۰۰
ig30306
گلاسه ۱۷۰ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۱/۲۲۰/۰۰۰

پاکت A4 - درب عرضی - تحویلی ( ۲۳/۱ * ۳۰/۵ )

کد محصولنوع کاغذیکرو/ دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig30401
تحریر ۸۰ گرمیکرو
تک رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۴۵۰/۰۰۰
ig30402
تحریر ۸۰ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۶۸۰/۰۰۰
ig30403
تحریر ۱۰۰ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۸۸۰/۰۰۰
ig30404
کارتی ۱۶۰ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۱/۳۸۰/۰۰۰
ig30405
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۱/۰۵۰/۰۰۰
ig30406
گلاسه ۱۷۰ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۱/۲۲۰/۰۰۰