تجهیزات و امکانات

تجهیزات و امکانات گروه طراحی و چاپ ایرانا

تجهیزات و امکانات گروه چاپ آنلاین ایرانا

در حال حاضر تجهیزات اختصاصی و آماده به کار، در محل گروه چاپ آنلاین ایرانا به شرح ذیل می باشد:

موجود در دفتر سفارشات:

 • چاپ دیجیتال رنگی تا ابعاد ۳۳*۴۷ از گراماژ ۶۰ گرم الی ۳۰۰ گرم
 • خدمات تکمیلی سلفون حرارتی، صحافی دیجیتال و برش دیجیتال

موجود در چاپخانه ایران:

 • ماشین چاپ افست هایدلبرگ دو ورقی PM 74
 • ماشین چاپ افست هایدلبرگ یک ورقی GTO
 • ماشین لترپرس از ابعاد نیم ورق الی ۲.۵ ورق – دو دستگاه
 • ماشین چاپ مسطح جهت شماره زنی از ابعاد نیم ورق الی ۲.۵ ورق – دو دستگاه
 • دستگاه خط تا و پرفراژ دستی جهت سفارشات کم تیراژ
 • برش دیجیتال پلار دهنه ۹۰
 • منگنه زن مفتول
 • شیرینگ پک کابینی
 • تسمه کش

خاطر نشان می گردد با توجه به حجم بالای سفارشات، چاپخانه ها و مراکز خدمات تکمیلی بسیاری در انجام سفارشات محوله به ایرانا، همکاری دائم و مستمری را دارند.