تجهیزات و امکانات

تجهیزات و امکانات گروه طراحی و چاپ ایرانا
چاپخانه

تجهیزات و امکانات گروه چاپ آنلاین ایرانا

در حال حاضر تجهیزات اختصاصی و آماده به کار، در محل گروه چاپ آنلاین ایرانا به شرح ذیل می باشد:

موجود در دفتر سفارشات:

  • چاپ دیجیتال رنگی تا ابعاد ۳۳*۴۷ از گراماژ ۶۰ گرم الی ۳۰۰ گرم
  • خدمات تکمیلی سلفون حرارتی، صحافی دیجیتال و برش دیجیتال

موجود در چاپخانه ایران:

  • ماشین چاپ افست هایدلبرگ از ابعاد یک ورق الی ۲.۵ ورق
  • ماشین لترپرس از ابعاد نیم ورق الی ۲.۵ ورق – دو دستگاه
  • ماشین چاپ مسطح جهت شماره زنی از ابعاد نیم ورق الی ۲.۵ ورق – دو دستگاه
  • برش دیجیتال دهنه ۹۰
  • منگنه زن مفتول
  • شیرینگ پک کابینی
  • تسمه کش

خاطر نشان می گردد با توجه به حجم بالای سفارشات، چاپخانه ها و مراکز خدمات تکمیلی بسیاری در انجام سفارشات محوله به ایرانا، همکاری دائم و مستمری را دارند.