مجوزها

مجوزهای فعالیت گروه طراحی و چاپ ایرانا
کانون آگهی و تبلیغات ایرانا گرافیک دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان
مجوز طراحی
کانون آگهی و تبلیغات ایرانا گرافیک دارای مجوز رسمی از اتحادیه آگهی و تبلیغات استان اصفهان
مجوز چاپ
چاپ ایران دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان
مجوز چاپ
چاپ ایران دارای مجوز رسمی از اتحادیه چاپخانه داران و لیتوگرافی های استان اصفهان
گواهینامه
گواهی حضور در سمینار، آرش گلستانیان در سمینار “مهندسی تبلیغات”
گواهینامه
گواهی آموزشی، آرش گلستانیان در همایش “امروز، دیروز نیست”
گواهینامه
گواهینامه مجوز فعالیت غرفه سازی در شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان
گواهینامه
گواهی آموزشی، آرش گلستانیان در همایش “نگارش برنامه تبلیغاتی”
نشان ساماندهی
دارای نماد ساماندهی محتوای فضای مجازی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
گواهی کارگاه آموزشی

گروه ایرانا، عضو اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران

گواهی کارگاه آموزشی

گواهی حضور در کارگاه آموزشی ” بسته بندی های انعطاف پذیر “

گواهینامه

اخذ گواهینامه مدیریت کیفیت چاپ توسط مهندس آرش گلستانیان از شرکت Prepress Daily ترکیه.

نماد اعتماد الکترونیکی
دارای نماد اعتماد الکترونیکی از وزارت صنعت، معدن و تجارت – مرکز توسعه تجارت الکترونیکی