تعرفه قیمت چاپ دفترچه یادداشت

جهت مشاهده تعرفه چاپ دفترچه یادداشت ، ابتدا از بین تقسیم بندی های موجود، بلوک مورد نظر را انتخاب نمایید، سپس از درون جدول باز شده  ، دفترچه یادداشت مورد نظر خود را با توجه با جزییات موجود جهت چاپ انتخاب نمایید. با کلیک بر روی آیکون  دفترچه یادداشت مورد نظر خود را جهت چاپ سفارش دهید.جهت دانلود فایل قالب طراحی، قالب های تیغ و نکات طراحی، حتما با کلیک بر روی آیکون راهنمای مربوطه را مطالعه نمایید و در کمال آرامش دفترچه یادداشت خود را با بالاترین کیفیت چاپ نمایید.
تاریخ به روزرسانی: ۱۳۹۹/۱۰/۱۱

دفترچه یادداشت پالتویی کوچک ( ۱۰ * ۱۹ ) - ابعاد گسترده ( ۱۹ * ۱۸/۶) - ۵۰ برگ – جلد ۴ رنگ روکش سلفون – داخل تک رنگ

کد محصولنوع کاغذنوع صحافیتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig100101
داخلی تحریر۸۰ گرم - ۵۰ برگ
جلد گلاسه ۲۵۰ گرم - ۲ ص
فنر۱۰۰۰۱۰ روزه۳/۳۴۰/۰۰۰
ig100102
داخلی تحریر۸۰ گرم - ۵۰ برگ
جلد گلاسه ۲۵۰ گرم - ۲ ص
چسب گرم۱۰۰۰۱۰ روزه۲/۷۴۰/۰۰۰

دفترچه یادداشت اروپایی ( ۱۳ * ۲۱/۵ ) - ابعاد گسترده ( ۲۵ * ۲۱) - ۵۰ برگ – جلد ۴ رنگ روکش سلفون – داخل تک رنگ

کد محصولنوع کاغذنوع صحافیتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig100201
داخلی تحریر۸۰ گرم - ۵۰ برگ
جلد گلاسه ۲۵۰ گرم - ۲ ص
فنر۱۰۰۰۱۰ روزه۳/۶۵۰/۰۰۰
ig100202
داخلی تحریر۸۰ گرم - ۵۰ برگ
جلد گلاسه ۲۵۰ گرم - ۲ ص
چسب گرم۱۰۰۰۱۰ روزه۳/۰۵۰/۰۰۰

دفترچه یادداشت پالتویی بزرگ ( ۱۱/۵ * ۲۲ ) - ابعاد گسترده ( ۲۲ * ۲۱/۶ ) - ۵۰ برگ – جلد ۴ رنگ روکش سلفون – داخل تک رنگ

کد محصولنوع کاغذنوع صحافیتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig100301
داخلی تحریر۸۰ گرم - ۵۰ برگ
جلد گلاسه ۲۵۰ گرم - ۲ ص
فنر۱۰۰۰۱۰ روزه۳/۵۵۰/۰۰۰
ig100302
داخلی تحریر۸۰ گرم - ۵۰ برگ
جلد گلاسه ۲۵۰ گرم - ۲ ص
چسب گرم۱۰۰۰۱۰ روزه۲/۶۸۰/۰۰۰

دفترچه یادداشت جیبی ( ۸ * ۱۴/۸ ) - ابعاد گسترده (۲۰/۵ * ۱۴/۴ ) - ۵۰ برگ – جلد ۴ رنگ روکش سلفون – داخل تک رنگ

کد محصولنوع کاغذنوع صحافیتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig100401
داخلی تحریر۸۰ گرم - ۵۰ برگ
جلد گلاسه ۲۵۰ گرم - ۲ ص
فنر۱۰۰۰۱۰ روزه۲/۳۵۰/۰۰۰
ig100402
داخلی تحریر۸۰ گرم - ۵۰ برگ
جلد گلاسه ۲۵۰ گرم - ۲ ص
چسب گرم۱۰۰۰۱۰ روزه۱/۸۵۰/۰۰۰

دفترچه یادداشت ربعی ( ۱۲ * ۱۶/۵ ) - ابعاد گسترده ( ۲۳ * ۱۶/۱ ) - ۵۰ برگ – جلد ۴ رنگ روکش سلفون – داخل تک رنگ

کد محصولنوع کاغذنوع صحافیتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig100401
داخلی تحریر۸۰ گرم - ۵۰ برگ
جلد گلاسه ۲۵۰ گرم - ۲ ص
فنر۱۰۰۰ ۱۰ روزه۳/۱۵۰/۰۰۰
ig100402
داخلی تحریر۸۰ گرم - ۵۰ برگ
جلد گلاسه ۲۵۰ گرم - ۲ ص
چسب گرم۱۰۰۰۱۰ روزه۲/۵۵۰/۰۰۰