ساک دستی

ساک دستی

گروه طراحی، چاپ و غرفه آرایی ایرانا مجری و متعهد در کلیه امور طراحی و چاپ انواع ساک دستی های تبلیغاتی بر روی مقوای گلاسه 135 گرم، گلاسه 170 و گلاسه 250 گرم در ابعاد و استانداردهای مورد نیاز شما به صورت چهاررنگ و تیراژ 1000 به بالا آماده همکاری با کلیه ارگان های دولتی و خصوصی در سراسر کشور می باشد.

ردیف
ابعاد
فایل مونتاژ
توضیحات
1
21×9×4
(عطف×طول× ارتفاع)
2
21×10×5
(عطف×طول× ارتفاع)
3
15×16×7
(عطف×طول× ارتفاع)
4
14×21×7
(عطف×طول× ارتفاع)
5
25/5×16×7
(عطف×طول× ارتفاع)
6
19/5×19/5×9
(عطف×طول× ارتفاع)
7
20/5×14×7
(عطف×طول× ارتفاع)
8
23/5×56×7
(عطف×طول× ارتفاع) این ساک دستی دو تیکه چاپ می شود
9
34/5×19/5×9
(عطف×طول× ارتفاع)
10
22/5×24/58×9
(عطف×طول× ارتفاع) این ساک دستی دو تیکه چاپ می شود
11
39/5×24/5×9
(عطف×طول× ارتفاع)
12
48/5×33×9
(عطف×طول× ارتفاع) این ساک دستی دو تیکه چاپ می شود
13
58/5×38×9
(عطف×طول× ارتفاع) این ساک دستی دو تیکه چاپ می شود
14
34/5×48×9
(عطف×طول× ارتفاع) این ساک دستی دو تیکه چاپ می شود
15
39/5×58×9
(عطف×طول× ارتفاع) این ساک دستی دو تیکه چاپ می شود
16
38×50×10
(عطف×طول× ارتفاع) این ساک دستی دو تیکه چاپ می شود
17
35×50×15
(عطف×طول× ارتفاع) این ساک دستی دو تیکه چاپ می شود