تعرفه قیمت چاپ بروشور

جهت مشاهده تعرفه چاپ بروشور ، ابتدا از بین تقسیم بندی های موجود، بلوک مورد نظر را انتخاب نمایید، سپس از درون جدول باز شده  ، بروشور مورد نظر خود را با توجه با جزییات موجود جهت چاپ انتخاب نمایید. با کلیک بر روی آیکون  بروشور مورد نظر خود را جهت چاپ سفارش دهید.جهت دانلود فایل قالب طراحی، قالب های تیغ و نکات طراحی، حتما با کلیک بر روی آیکون راهنمای مربوطه را مطالعه نمایید و در کمال آرامش بروشور خود را با بالاترین کیفیت چاپ نمایید.
تاریخ به روزرسانی: ۱۳۹۹/۰۹/۱۲

بروشور A4 - سه لت - گسترده ( ۲۰/۸ * ۲۸/۸ )

کد محصولنوع کاغذیکرو/ دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig20101
گلاسه ۱۳۵ گرمدورو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۶۲۰/۰۰۰
ig20102
گلاسه ۱۳۵ گرمدورو
چهار رنگ
۲۰۰۰۱۰ روزه۸۷۰/۰۰۰
ig20103
تحریر ۸۰ گرمدورو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۴۸۰/۰۰۰
ig20104
تحریر ۸۰ گرمدورو
چهار رنگ
۲۰۰۰۱۰ روزه۵۹۰/۰۰۰

بروشور B4 - سه لت - گسترده ( ۲۴ * ۳۳/۸ )

کد محصولنوع کاغذ یکرو/ دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig20201
گلاسه ۱۳۵ گرمدورو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۶۹۰/۰۰۰
ig20202
گلاسه ۱۳۵ گرمدورو
چهار رنگ
۲۰۰۰۱۰ روزه۱/۰۱۰/۰۰۰
ig20203
تحریر ۸۰ گرمدورو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۵۱۰/۰۰۰
ig20203
تحریر ۸۰ گرمدورو
چهار رنگ
۲۰۰۰۱۰ روزه۶۴۰/۰۰۰

بروشور مربعی کوچک - سه لت - گسترده ( ۱۳/۹ * ۴۱/۵ )

کد محصولنوع کاغذیکرو/ دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig20301
گلاسه ۱۳۵ گرمدورو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۶۲۰/۰۰۰
ig20302
گلاسه ۱۳۵ گرمدورو
چهار رنگ
۲۰۰۰۱۰ روزه۸۷۰/۰۰۰
ig20303
تحریر۸۰ گرمدورو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۴۸۰/۰۰۰
ig20304
تحریر۸۰ گرمدورو
چهار رنگ
۲۰۰۰۱۰ روزه۵۹۰/۰۰۰

بروشور مربعی بزرگ - سه لت - گسترده ( ۱۶/۲ * ۴۸/۴ )

کد محصولنوع کاغذیکرو/ دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig20401
گلاسه ۱۳۵ گرمدورو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۶۹۰/۰۰۰
ig20402
گلاسه ۱۳۵ گرمدورو
چهار رنگ
۲۰۰۰۱۰ روزه۱/۰۱۰/۰۰۰
ig20403
تحریر۸۰ گرمدورو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۵۱۰/۰۰۰
ig20404
تحریر۸۰ گرمدورو
چهار رنگ
۲۰۰۰۱۰ روزه۶۴۰/۰۰۰