تعرفه قیمت چاپ تقویم رومیزی

جهت مشاهده تعرفه چاپ تقویم دیواری، ابتدا از بین تقسیم بندی های موجود، بلوک مورد نظر را انتخاب نمایید، سپس از درون جدول باز شده  ، تقویم دیواری مورد نظر خود را با توجه با جزییات موجود جهت چاپ انتخاب نمایید. با کلیک بر روی آیکون  تقویم دیواری مورد نظر خود را جهت چاپ سفارش دهید.جهت دانلود فایل قالب طراحی، قالب های تیغ و نکات طراحی، حتما با کلیک بر روی آیکون راهنمای مربوطه را مطالعه نمایید و در کمال آرامش تقویم دیواری خود را با بالاترین کیفیت چاپ نمایید.
تاریخ به روزرسانی: ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

تقویم رومیزی مربعی کوچک - ۱۳ برگ ( ارتفاع ) ۱۴ * ( طول ) ۱۴ - پایه سخت چهار رنگ با سلفون

کد محصولنام محصولنوع کاغذ یکرو/ دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig80101
تقویم رومیزی مربعی کوچکگلاسه ۲۰۰ گرمدورو
چهار رنگ
۵۰۰۱۰روزه۵/۴۷۰/۰۰۰
ig80102
تقویم رومیزی مربعی کوچکگلاسه ۲۰۰ گرمدورو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰روزه۸/۷۸۰/۰۰۰
ig80103
تقویم رومیزی مربعی کوچکگلاسه ۲۰۰ گرمدورو
چهار رنگ
۲۰۰۰۱۰روزه۱۴/۷۰۰/۰۰۰

تقویم رومیزی مربعی بزرگ - ۱۳ برگ ( ارتفاع ) ۱۶ * ( طول ) ۱۶ - پایه سخت چهار رنگ با سلفون

کد محصولنام محصولنوع کاغذ یکرو/ دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig80201
تقویم رومیزی مربعی بزرگگلاسه ۲۰۰ گرمدورو
چهار رنگ
۵۰۰۱۰روزه۵/۹۰۰/۰۰۰
ig80202
تقویم رومیزی مربعی بزرگگلاسه ۲۰۰ گرمدورو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰روزه۹/۶۳۰/۰۰۰
ig80203
تقویم رومیزی مربعی بزرگگلاسه ۲۰۰ گرمدورو
چهار رنگ
۲۰۰۰۱۰روزه۱۶/۴۰۰/۰۰۰

تقویم رومیزی عمودی کوچک - ۱۳ برگ ( ارتفاع ) ۱۷ * ( طول ) ۱۴ - پایه سخت چهار رنگ با سلفون

کد محصولنام محصولنوع کاغذ یکرو/ دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig80301
تقویم رومیزی عمودی کوچکگلاسه ۲۰۰ گرمدورو
چهار رنگ
۵۰۰۱۰روزه۶/۰۰۰/۰۰۰
ig80302
تقویم رومیزی عمودی کوچکگلاسه ۲۰۰ گرمدورو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰روزه۹/۸۲۰/۰۰۰
ig80303
تقویم رومیزی عمودی کوچکگلاسه ۲۰۰ گرمدورو
چهار رنگ
۲۰۰۰۱۰روزه۱۶/۸۰۰/۰۰۰

تقویم رومیزی عمودی بزرگ - ۱۳ برگ ( ارتفاع ) ۲۳ * ( طول ) ۱۶ - پایه سخت چهار رنگ با سلفون

کد محصولنام محصولنوع کاغذ یکرو/ دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig80401
تقویم رومیزی عمودی بزرگگلاسه ۲۰۰ گرمدورو
چهار رنگ
۵۰۰۱۰روزه۸/۱۸۰/۰۰۰
ig80402
تقویم رومیزی عمودی بزرگگلاسه ۲۰۰ گرمدورو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰روزه۱۱/۷۰۰/۰۰۰
ig80403
تقویم رومیزی عمودی بزرگگلاسه ۲۰۰ گرمدورو
چهار رنگ
۲۰۰۰۱۰روزه۲۰/۲۰۰/۰۰۰

تقویم رومیزی افقی کوچک - ۱۳ برگ ( ارتفاع ) ۱۰/۵ * ( طول ) ۱۹/۵ - پایه سخت چهار رنگ با سلفون

کد محصولنام محصولنوع کاغذ یکرو/ دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig80501
تقویم رومیزی افقی کوچکگلاسه ۲۰۰ گرمدورو
چهار رنگ
۵۰۰۱۰روزه۶/۰۷۰/۰۰۰
ig80502
تقویم رومیزی افقی کوچکگلاسه ۲۰۰ گرمدورو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰روزه۹/۷۵۰/۰۰۰
ig80503
تقویم رومیزی افقی کوچکگلاسه ۲۰۰ گرمدورو
چهار رنگ
۲۰۰۰۱۰روزه۱۶/۵۹۰/۰۰۰

تقویم رومیزی افقی بزرگ - ۱۳ برگ ( ارتفاع ) ۱۲ * ( طول ) ۲۳ - پایه سخت چهار رنگ با سلفون

کد محصولنام محصولنوع کاغذ یکرو/ دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig80601
تقویم رومیزی افقی بزرگگلاسه ۲۰۰ گرمدورو
چهار رنگ
۵۰۰۱۰روزه۶/۴۳۰/۰۰۰
ig80602
تقویم رومیزی افقی بزرگگلاسه ۲۰۰ گرمدورو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰روزه۱۰/۵۰۰/۰۰۰
ig80603
تقویم رومیزی افقی بزرگگلاسه ۲۰۰ گرمدورو
چهار رنگ
۲۰۰۰۱۰روزه۱۸/۰۰۰/۰۰۰