تعرفه قیمت چاپ کتاب

جهت مشاهده تعرفه چاپ کتاب ، ابتدا از بین تقسیم بندی های موجود، بلوک مورد نظر را انتخاب نمایید، سپس از درون جدول باز شده  ، کتاب مورد نظر خود را با توجه با جزییات موجود جهت چاپ انتخاب نمایید. با کلیک بر روی آیکون  کتاب مورد نظر خود را جهت چاپ سفارش دهید.جهت دانلود فایل قالب طراحی، قالب های تیغ و نکات طراحی، حتما با کلیک بر روی آیکون راهنمای مربوطه را مطالعه نمایید و در کمال آرامش کتاب خود را با بالاترین کیفیت چاپ نمایید.
تاریخ به روزرسانی: ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

کتاب جیبی ( ۱۰/۸ * ۱۴/۸ ) - گستره ( ۲۱/۶ * ۱۴/۸ ) – جلد سخت

کد محصولنوع کاغذصحافیتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig230101
داخلی۸۰ ص - تحریر ۷۰ گرم
جلد ۲ ص - گلاسه ۲۵۰ گرم
چسب گرم۱۰۰۰۲۰ روزه۲/۸۰۰/۰۰۰

کتاب پالتویی کوچک ( ۱۰ * ۱۹ ) - گستره ( ۲۰ * ۱۹ ) – جلد سخت

کد محصولنوع کاغذصحافیتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig230201
داخلی۷۲ ص - تحریر ۷۰ گرم
جلد۲ ص - گلاسه ۲۵۰ گرم
چسب گرم۵۰۰۲۰ روزه۴/۱۰۰/۰۰۰

کتاب خشتی کوچک ( ۱۸/۸ * ۱۸/۸ ) - گستره ( ۳۷/۶ * ۱۸/۸ ) – جلد سخت

کد محصولنوع کاغذصحافیتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig230301
داخلی ۶۰ ص - تحریر ۷۰ گرم
جلد ۲ ص - گلاسه ۲۵۰ گرم
چسب گرم۵۰۰۲۰ روزه۴/۷۰۰/۰۰۰

کتاب اروپایی ( ۱۳ * ۲۱/۵ ) - گستره ( ۲۶ * ۲۱/۵ ) – جلد سخت

کد محصولنوع کاغذصحافیتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig230401
داخلی ۶۴ ص - تحریر ۷۰ گرم
جلد ۲ ص - گلاسه ۲۵۰ گرم
چسب گرم۵۰۰۲۰ روزه۴/۶۰۰/۰۰۰

کتاب پالتویی بزرگ ( ۱۱/۵ * ۲۲ ) - گستره ( ۲۳ * ۲۲ ) – جلد سخت

کد محصولنوع کاغذصحافیتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig230501
داخلی ۶۰ ص - تحریر ۷۰ گرم
جلد ۲ ص - گلاسه ۲۵۰ گرم
چسب گرم۱۰۰۰۲۰ روزه۳/۵۰۰/۰۰۰

کتاب خشتی بزرگ ( ۲۲/۲ * ۲۲/۲ ) - گستره ( ۴۴/۴ * ۲۲/۲ ) – جلد سخت

کد محصولنوع کاغذصحافیتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig230601
داخلی ۶۰ ص - تحریر ۷۰ گرم
جلد ۲ ص - گلاسه ۲۵۰ گرم
چسب گرم۱۰۰۰۲۰ روزه۵/۴۰۰/۰۰۰

کتاب رحلی ( ۲۸ * ۲۸/۸ ) - گستره ( ۵۶ * ۲۸/۸ ) – جلد سخت

کد محصولنوع کاغذصحافیتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig230701
داخلی ۸۰ ص - تحریر ۷۰ گرم
جلد ۲ ص - گلاسه ۲۵۰ گرم
چسب گرم۱۰۰۰۲۰ روزه۱۲/۸۰۰/۰۰۰

کتاب رقعی ( ۱۴/۴ * ۲۱/۵ ) - گستره ( ۲۸/۸ * ۲۱/۵ ) – جلد سخت

کد محصولنوع کاغذصحافیتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig230801
داخلی۶۴ ص - تحریر ۷۰ گرم
جلد ۲ ص - گلاسه ۲۵۰ گرم
چسب گرم۱۰۰۰۲۰ روزه۴/۴۰۰/۰۰۰

کتاب رحلی بزرگ ( ۲۴ * ۳۳/۸ ) - گستره (۴۸ * ۳۳/۸ ) – جلد سخت

کد محصولنوع کاغذصحافیتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig230901
داخلی ۶۴ ص - تحریر ۷۰ گرم
جلد ۲ ص - گلاسه ۲۵۰ گرم
چسب گرم۱۰۰۰۲۰ روزه۸/۱۰۰/۰۰۰

کتاب وزیری ( ۱۶/۹ * ۲۴ ) - گستره (۳۳/۸ * ۲۴ ) – جلد سخت

کد محصولنوع کاغذصحافیتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig230111
داخلی ۶۴ ص - تحریر ۷۰ گرم
جلد ۲ ص - گلاسه ۲۵۰ گرم
چسب گرم۱۰۰۰۲۰ روزه۴/۸۵۰/۰۰۰

کتاب ربعی ( ۱۲ * ۱۶/۵ ) - گستره ( ۲۴ * ۱۶/۵ ) – جلد سخت

کد محصولنوع کاغذصحافیتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig230121
داخلی ۴۸ ص - تحریر ۷۰ گرم
جلد ۲ ص - گلاسه ۲۵۰ گرم
چسب گرم۱۰۰۰۲۰ روزه۲/۳۵۰/۰۰۰