تعرفه قیمت چاپ جعبه

جهت مشاهده تعرفه چاپ جعبه ، ابتدا از بین تقسیم بندی های موجود، بلوک مورد نظر را انتخاب نمایید، سپس از درون جدول باز شده  ، جعبه مورد نظر خود را با توجه با جزییات موجود جهت چاپ انتخاب نمایید. با کلیک بر روی آیکون  جعبه مورد نظر خود را جهت چاپ سفارش دهید.جهت دانلود فایل قالب طراحی، قالب های تیغ و نکات طراحی، حتما با کلیک بر روی آیکون راهنمای مربوطه را مطالعه نمایید و در کمال آرامش جعبه خود را با بالاترین کیفیت چاپ نمایید.
تاریخ به روزرسانی: ۱۳۹۹/۰۶/۱۰

جعبه ماسک سایز ۹ ( ارتفاع )*۹/۴ ( عرض )*۱۹( طول )

کد محصولنام محصولنوع کاغذ یکرو/ دوروتعدادتحویلقیمتراهنما
ig90101
جعبه ۹ ( ارتفاع )*۹/۴ ( عرض )*۱۹( طول ) ایندربرد۳۰۰ گرمچهار رنگ
یکرو
۶۰۰۰۱۰ روزه۸/۱۵۰/۰۰۰
ig90102
جعبه ۹ ( ارتفاع )*۹/۴ ( عرض )*۱۹( طول ) ایندربرد۲۵۰ گرمچهار رنگ
یکرو
۶۰۰۰۱۰ روزه۷/۰۰۰/۰۰۰
ig90103
جعبه ۹ ( ارتفاع )*۹/۴ ( عرض )*۱۹( طول )پشت طوسی ۳۰۰ گرمچهار رنگ
یکرو
۹۲۰۰۱۰ روزه۸/۱۰۰/۰۰۰

جعبه ماسک سایز ۹/۵ ( ارتفاع )*۱۱ ( عرض )*۲۰( طول )

کد محصولنام محصولنوع کاغذ یکرو/ دوروتعدادتحویلقیمتراهنما
ig90201
جعبه ۹/۵ ( ارتفاع )*۱۱ ( عرض )*۲۰( طول ) ایندربرد۳۰۰ گرمچهار رنگ
یکرو
۶۰۰۰۱۰ روزه۱۰/۱۶۰/۰۰۰
ig90202
جعبه ۹/۵ ( ارتفاع )*۱۱ ( عرض )*۲۰( طول ) ایندربرد۲۵۰ گرمچهار رنگ
یکرو
۶۰۰۰۱۰ روزه۸/۶۵۰/۰۰۰
ig90203
جعبه ۹/۵ ( ارتفاع )*۱۱ ( عرض )*۲۰( طول )پشت طوسی ۳۰۰ گرمچهار رنگ
یکرو
۹۲۰۰۱۰ روزه۱۰/۲۰۰/۰۰۰

جعبه ماسک سایز ۸/۶ ( ارتفاع )*۱۰ ( عرض )*۱۸( طول )

کد محصولنام محصولنوع کاغذ یکرو/ دوروتعدادتحویلقیمتراهنما
ig90301
جعبه۸/۶( ارتفاع )*۱۰ ( عرض )*۱۸( طول ) ایندربرد۳۰۰ گرمچهار رنگ
یکرو
۶۰۰۰۱۰ روزه۸/۱۵۰/۰۰۰
ig90302
جعبه۸/۶( ارتفاع )*۱۰ ( عرض )*۱۸( طول ) ایندربرد۲۵۰ گرمچهار رنگ
یکرو
۶۰۰۰۱۰ روزه۷/۰۰۰/۰۰۰
ig90303
جعبه۸/۶( ارتفاع )*۱۰ ( عرض )*۱۸( طول )پشت طوسی ۳۰۰ گرمچهار رنگ
یکرو
۹۲۰۰۱۰ روزه۸/۱۰۰/۰۰۰

جعبه ۲۰*۳۲/۷

کد محصولنام محصولنوع کاغذ یکرو/ دوروتعدادتحویلقیمتراهنما
ig90401
جعبه۲۰*۳۲/۷ ایندربرد۳۰۰ گرمچهار رنگ
یکرو
۱۰۰۰۱۰روزه۲/۳۰۰/۰۰۰