تعرفه قیمت چاپ جعبه

جهت مشاهده تعرفه چاپ جعبه، ابتدا از بین تقسیم بندی های موجود، بلوک مورد نظر را انتخاب نمایید، سپس از درون جدول باز شده، جعبه مورد نظر خود را با توجه با جزییات موجود جهت چاپ انتخاب نمایید.
. با کلیک بر روی آیکون جعبه مورد نظر خود را جهت چاپ سفارش دهید.
. جهت دانلود فایل قالب طراحی، قالب های تیغ و نکات طراحی، حتما با کلیک بر روی آیکون راهنمای مربوطه را مطالعه نمایید و در کمال آرامش جعبه خود را با بالاترین کیفیت چاپ نمایید.
تاریخ به روزرسانی: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

جعبه ماسک، طول ۱۹ * عرض ۹ * ارتفاع ۹/۴

کد محصولنوع کاغذ یکرو/ دوروروکشتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig90101
ایندربرد ۳۰۰ گرمیکرو
چهار رنگ
ندارد۶۰۰۰۱۰ روزه۸/۲۶۰/۰۰۰
ig90102
ایندربرد ۲۷۰ گرمچهار رنگ
یکرو
ندارد۶۰۰۰۱۰ روزه۷/۵۷۰/۰۰۰
ig90103
ایندربرد ۲۵۰ گرمیکرو
چهار رنگ
ندارد۶۰۰۰۱۰ روزه۷/۱۱۰/۰۰۰
ig90104
پشت طوسی ایرانی ۲۸۰ گرمیکرو
چهار رنگ
ندارد۹۲۰۰۱۰ روزه۸/۷۰۰/۰۰۰
ig90105
پشت طوسی ایرانی ۲۸۰ گرمیکرو
تک رنگ
ندارد ۹۲۰۰۱۰ روزه۷/۸۷۰/۰۰۰

جعبه ماسک، طول ۲۰ * عرض ۱۱ * ارتفاع ۹/۵

کد محصولنوع کاغذ یکرو/ دوروروکشتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig90201
ایندربرد ۳۰۰ گرمیکرو
چهار رنگ
ندارد۶۰۰۰۱۰ روزه۱۰/۰۰۰/۰۰۰
ig90202
ایندربرد ۲۷۰ گرمیکرو
چهار رنگ
ندارد۶۰۰۰۱۰ روزه۹/۱۴۰/۰۰۰
ig90203
ایندربرد ۲۵۰ گرمیکرو
چهار رنگ
ندارد۶۰۰۰۱۰ روزه۸/۵۶۰/۰۰۰
ig90204
پشت طوسی ایرانی ۲۸۰ گرمیکرو
چهار رنگ
ندارد۹۲۰۰۱۰ روزه۱۰/۷۲۰/۰۰۰
ig90205
پشت طوسی ایرانی ۲۸۰ گرمیکرو
تک رنگ
ندارد۹۲۰۰۱۰ روزه۹/۹۴۰/۰۰۰

جعبه ماسک، طول ۱۸ * عرض ۱۰ * ارتفاع ۸/۶

کد محصولنوع کاغذ یکرو/ دوروروکشتعدادتحویلقیمت به تومانراهنما
ig90301
ایندربرد ۳۰۰ گرمیکرو
چهار رنگ
ندارد۶۰۰۰۱۰ روزه۸/۲۶۰/۰۰۰
ig90302
ایندربرد ۲۷۰ گرمیکرو
چهار رنگ
ندارد۶۰۰۰۱۰ روزه۷/۵۷۰/۰۰۰
ig90303
ایندربرد ۲۵۰ گرمیکرو
چهار رنگ
ندارد۶۰۰۰۱۰ روزه۷/۱۱۰/۰۰۰
ig90304
پشت طوسی ایرانی ۲۸۰ گرمیکرو
چهار رنگ
ندارد۹۲۰۰۱۰ روزه۸/۶۰۰/۰۰۰
ig90305
پشت طوسی ایرانی ۲۸۰ گرمیکرو
تک رنگ
ندارد۹۲۰۰۱۰ روزه۷/۸۷۰/۰۰۰

جعبه هالوژن ، طول ۸ * عرض ۱۰/۴ * ارتفاع ۲/۵

کد محصولنوع کاغذ یکرو/ دوروروکشتعدادتحویلقیمت به تومانراهنما
ig90401
پشت طوسی ۳۰۰ گرمیکرو
چهار رنگ
ندارد۱۲۰۰۱۰ روزه۴/۸۰۰/۰۰۰