تعرفه قیمت چاپ سربرگ

جهت مشاهده تعرفه چاپ سربرگ ، ابتدا از بین تقسیم بندی های موجود، بلوک مورد نظر را انتخاب نمایید، سپس از درون جدول باز شده  ، سربرگ مورد نظر خود را با توجه با جزییات موجود جهت چاپ انتخاب نمایید. با کلیک بر روی آیکون  سربرگ مورد نظر خود را جهت چاپ سفارش دهید.جهت دانلود فایل قالب طراحی، قالب های تیغ و نکات طراحی، حتما با کلیک بر روی آیکون راهنمای مربوطه را مطالعه نمایید و در کمال آرامش سربرگ خود را با بالاترین کیفیت چاپ نمایید.
تاریخ به روزرسانی: ۱۳۹۹/۱۰/۰۹

سربرگ A4 - تحویلی ( ۲۰/۶ * ۲۸/۶ )

کد محصولنوع کاغذتعداد رنگ
یک رو/ دورو
تعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig140101
تحریر ۸۰ گرمیکرو
تک رنگ
۱۰۰۰۵ روزه۳۳۰/۰۰۰
ig140102
تحریر ۱۰۰ گرمیکرو
تک رنگ
۱۰۰۰۵ روزه۴۱۰/۰۰۰
ig140103
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
تک رنگ
۱۰۰۰۵ روزه۴۳۰/۰۰۰
ig140104
تحریر ۸۰ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۵ روزه۵۵۰/۰۰۰
ig140105
تحریر ۱۰۰ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۵ روزه۶۴۰/۰۰۰
ig140106
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۵ روزه۶۵۰/۰۰۰

سربرگ A4 ( استاندارد ) - تحویلی ( ۲۱ * ۲۹/۷ )

کد محصولنوع کاغذتعداد رنگ
یک رو/ دورو
تعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig140201
تحریر ۸۰ گرمیکرو
تک رنگ
۱۰۰۰۵ روزه۳۵۰/۰۰۰
ig140202
تحریر ۱۰۰ گرمیکرو
تک رنگ
۱۰۰۰۵ روزه۴۴۰/۰۰۰
ig140203
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
تک رنگ
۱۰۰۰۵ روزه۴۹۰/۰۰۰
ig140204
تحریر ۸۰ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۵ روزه۵۸۰/۰۰۰
ig140205
تحریر ۱۰۰ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۵ روزه۶۷۰/۰۰۰
ig140206
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۵ روزه۷۲۰/۰۰۰

سربرگ A5 - تحویلی ( ۱۴/۲ * ۲۰/۶ )

کد محصولنوع کاغذتعداد رنگ
یک رو/ دورو
تعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig140301
تحریر ۸۰ گرمیکرو
تک رنگ
۱۰۰۰۵ روزه۲۷۰/۰۰۰
ig140302
تحریر ۱۰۰ گرمیکرو
تک رنگ
۱۰۰۰۵ روزه۳۱۰/۰۰۰
ig140303
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
تک رنگ
۱۰۰۰۵ روزه۳۲۰/۰۰۰
ig140304
تحریر ۸۰ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۵ روزه۴۹۰/۰۰۰
ig140305
تحریر ۱۰۰ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۵ روزه۵۴۰/۰۰۰
ig140306
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۵ روزه۵۴۰/۰۰۰

سربرگ A5 ( استاندارد ) - تحویلی ( ۱۴/۹ * ۲۱ )

کد محصولنوع کاغذتعداد رنگ
یک رو/ دورو
تعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig140401
تحریر ۸۰ گرمیکرو
تک رنگ
۱۰۰۰۵ روزه۲۸۰/۰۰۰
ig140402
تحریر ۱۰۰ گرمیکرو
تک رنگ
۱۰۰۰۵ روزه۳۴۰/۰۰۰
ig140403
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
تک رنگ
۱۰۰۰۵ روزه۳۵۰/۰۰۰
ig140404
تحریر ۸۰ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۵ روزه۵۱۰/۰۰۰
ig140405
تحریر ۱۰۰ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۵ روزه۵۶۰/۰۰۰
ig140406
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۵ روزه۵۸۰/۰۰۰