تعرفه قیمت چاپ سررسید

جهت مشاهده تعرفه چاپ سررسید ، ابتدا از بین تقسیم بندی های موجود، بلوک مورد نظر را انتخاب نمایید، سپس از درون جدول باز شده  ، سررسیدمورد نظر خود را با توجه با جزییات موجود جهت چاپ انتخاب نمایید. با کلیک بر روی آیکون  سررسید مورد نظر خود را جهت چاپ سفارش دهید.جهت دانلود فایل قالب طراحی، قالب های تیغ و نکات طراحی، حتما با کلیک بر روی آیکون راهنمای مربوطه را مطالعه نمایید و در کمال آرامش سررسید خود را با بالاترین کیفیت چاپ نمایید.
تاریخ به روزرسانی: ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

سررسید اروپایی ( ۱۳ * ۲۱/۵ ) - ابعاد گسترده ( ۲۶ * ۲۱/۵ ) - یک روزه – داخل دو رنگ – جلد چرم

کد محصولنوع کاغذنوع صحافیتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig150101
داخلی - تحریر۷۰ گرم
دوخت۱۰۰۰۲۰ روزه۳۰/۸۰۰/۰۰۰

سررسید رقعی ( ۱۴/۴ * ۲۱/۵ ) - ابعاد گسترده ( ۲۸/۸ * ۲۱/۵ ) - یک روزه – داخل دو رنگ – جلد سخت

کد محصولنوع کاغذصحافیتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig150201
داخلی - تحریر ۷۰ گرمدوخت۱۰۰۰۲۰ روزه۲۱/۷۸۰/۰۰۰
ig150202
داخلی - تحریر ۷۰ گرمفنر۱۰۰۰۲۰ روزه۲۲/۵۵۰/۰۰۰

سررسید وزیری ( ۱۶/۹ * ۲۴ ) - ابعاد گسترده ( ۳۳/۸ * ۲۴ ) - یک روزه – داخل دو رنگ – جلد سخت

کد محصولنوع کاغذصحافیتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig150301
داخلی - تحریر ۷۰ گرمدوخت۱۰۰۰۲۰ روزه۲۴/۲۰۰/۰۰۰
ig150302 داخلی - تحریر ۷۰ گرمفنر۱۰۰۰۲۰ روزه۲۴/۷۵۰/۰۰۰