تعرفه قیمت چاپ تراکت / سربرگ

جهت مشاهده تعرفه چاپ تراکت ، ابتدا از بین تقسیم بندی های موجود، بلوک مورد نظر را انتخاب نمایید، سپس از درون جدول باز شده  ، تراکت مورد نظر خود را با توجه با جزییات موجود جهت چاپ انتخاب نمایید. با کلیک بر روی آیکون  تراکت مورد نظر خود را جهت چاپ سفارش دهید.جهت دانلود فایل قالب طراحی، قالب های تیغ و نکات طراحی، حتما با کلیک بر روی آیکون راهنمای مربوطه را مطالعه نمایید و در کمال آرامش تراکت خود را با بالاترین کیفیت چاپ نمایید.
تاریخ به روزرسانی: ۱۳۹۹/۰۹/۱۶

تراکت - A6 - تحویلی ( ۱۰/۲ * ۱۴/۲ )

کد محصولنوع کاغذ یکرو/ دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig60201
تحریر ۷۰ گرمدورو
چهار رنگ
۸۰۰۰۱۰ روزه۶۴۰/۰۰۰
ig60202
گلاسه ۱۳۵ گرمدورو
چهار رنگ
۸۰۰۰۱۰ روزه۱/۰۳۰/۰۰۰

تراکت - B6 - تحویلی ( ۱۱/۸ * ۱۶/۷ )

کد محصولنوع کاغذ یکرو/ دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig60101
تحریر ۷۰ گرمدورو
چهار رنگ
۸۰۰۰۱۰ روزه۵۹۰/۰۰۰
ig60102
گلاسه ۱۳۵ گرمدورو
چهار رنگ
۸۰۰۰۱۰ روزه۸۸۰/۰۰۰

تراکت - A5 - تحویلی ( ۲۰/۸ * ۱۴/۴ )

کد محصولنوع کاغذ یکرو/ دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig60301
تحریر ۷۰ گرمدورو
چهار رنگ
۴۰۰۰۱۰ روزه۵۹۰/۰۰۰
ig60302
گلاسه ۱۳۵ گرمدورو
چهار رنگ
۴۰۰۰۱۰ روزه۸۸۰/۰۰۰

تراکت - B5 - تحویلی ( ۱۶/۷ * ۲۳/۸ )

کد محصولنوع کاغذ یکرو/ دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig60401
تحریر ۷۰ گرمدورو
چهار رنگ
۴۰۰۰۱۰ روزه۶۴۰/۰۰۰
ig60402
گلاسه ۱۳۵ گرمدورو
چهار رنگ
۴۰۰۰۱۰ روزه۱/۰۳۰/۰۰۰

تراکت - A4 - تحویلی ( ۲۰/۶ * ۲۸/۶ )

کد محصولنوع کاغذ یکرو/ دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig60501
تحریر ۷۰ گرمدورو
چهار رنگ
۲۰۰۰۱۰ روزه۵۹۰/۰۰۰
ig60502
گلاسه ۱۳۵ گرمدورو
چهار رنگ
۲۰۰۰۱۰ روزه۸۸۰/۰۰۰

تراکت - B4 - تحویلی ( ۲۳/۸ * ۳۳/۶ )

کد محصولنوع کاغذ یکرو/ دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig60601
تحریر ۷۰ گرمدورو
چهار رنگ
۲۰۰۰۱۰ روزه۶۴۰/۰۰۰
ig60602
گلاسه ۱۳۵ گرمدورو
چهار رنگ
۲۰۰۰۱۰ روزه۱/۰۳۰/۰۰۰