تعرفه قیمت چاپ کارت ویزیت / اتیکت / لیبل

لیست قیمت انواع کارت ویزیت

در چاپ آنلاین ایرانا، تنوعی گسترده از انواع چاپ کارت ویزیت به صورت چاپ کارت ویزیت فوری و با بالاترین کیفیت ممکن چاپ می گردد. خاطر نشان می گردد تمامی محصولات چاپ کارت ویزیت ایرانا با قیمتی رقابتی و به نسب کیفیت چاپ شده، با ارزان ترین قیمت ممکن تولید و عرضه می گردد.

قیمت رقابتی

طرح های تخفیف دائمی !

مشتریان ثابت همیشگی

ضمانت کیفیت محصول !

بالاترین کیفیت ممکن

تاریخ به روزرسانی: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

کارت ویزیت بدون روکش (مقوا گلاسه ۳۰۰ گرم )

کد محصولنام محصولسایزیکرو/دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )
ig210101
بدون روکش۴/۸*۸/۴یکرو۱۰۰۰۱۳روزه۴۹/۰۰۰
ig210102
بدون روکش۴/۸*۸/۴دورو۱۰۰۰۱۳روزه۶۲/۰۰۰
ig210103
بدون روکش۶*۹دورو۱۰۰۰۱۳روزه۷۴/۰۰۰
راهنمای طراحی

کارت ویزیت بدون روکش ( مقوا گلاسه ۳۰۰ گرم ) + چاپ طلاکوب

کد محصولنام محصولسایزیکرو/دوروتعدادتحویل قیمت ( تومان )
ig210201
گلاسه بدون روکش۴/۸*۸/۴یکرو۱۰۰۰۲۳روزه۱۶۰/۰۰۰
ig210202
گلاسه بدون روکش۴/۸*۸/۴دورو۱۰۰۰۲۳روزه۲۰۰/۰۰۰
ig210203
گلاسه بدون روکش۴/۸*۸/۴یکرو۱۰۰۰۲۳روزه۱۶۵/۰۰۰
ig210204
گلاسه بدون روکش۴/۸*۸/۴دورو۱۰۰۰۲۳روزه۲۱۰/۰۰۰
راهنمای طراحی

کارت ویزیت سلفون ( مقوا گلاسه ۳۰۰ گرم )

کد محصولنام محصولسایزیکرو/دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )
ig210301
کارت ویزیت سلفون براق۴/۸*۸/۴یکرو۱۰۰۰فوری۴۹/۰۰۰
ig210302
کارت ویزیت سلفون براق۴/۸*۸/۴دورو۱۰۰۰۱۰روزه۶۲/۰۰۰
ig210303
کارت ویزیت سلفون براق۶*۹یکرو۱۰۰۰۷روزه۷۰/۰۰۰
ig210304
کارت ویزیت سلفون براق۶*۹دورو۱۰۰۰۷روزه۸۶/۰۰۰
ig210305
کارت ویزیت سلفون مات ۴/۸*۸/۴یکرو۱۰۰۰۱۰روزه۶۲/۰۰۰
ig210306
کارت ویزیت سلفون مات ۴/۸*۸/۴دورو۱۰۰۰۱۰روزه۶۲/۰۰۰
ig210307
کارت ویزیت سلفون مات ۶*۹یکرو۱۰۰۰۱۰روزه۸۶/۰۰۰
ig210308
کارت ویزیت سلفون مات ۶*۹دورو۱۰۰۰۱۰روزه۸۶/۰۰۰
راهنمای طراحی

کارت ویزیت سلفون ( مقوا گلاسه ۳۰۰ گرم ) + چاپ طلاکوب

کد محصولنام محصولسایزیکرو/دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )
ig210401
کارت ویزیت سلفون براق ۶*۹یکرو۱۰۰۰۱۰روزهیکرو ۱۹۵/۰۰۰
ig210402
کارت ویزیت سلفون براق ۶*۹دورو۱۰۰۰۱۳روزهیکرو ۱۹۵/۰۰۰
ig210403
کارت ویزیت سلفون مات۶*۹یکرو۱۰۰۰۱۷روزهیکرو ۱۹۵/۰۰۰
ig210404
کارت ویزیت سلفون مات۶*۹دورو۱۰۰۰۱۰روزهیکرو ۱۹۵/۰۰۰
ig210405
کارت ویزیت سلفون براق ۶*۹یکرو۱۰۰۰۱۰روزهدورو ۱۹۵/۰۰۰
ig210406
کارت ویزیت سلفون براق ۶*۹دورو۱۰۰۰۱۳روزه دورو ۱۹۵/۰۰۰
ig210407
کارت ویزیت سلفون مات۶*۹یکرو۱۰۰۰۱۷روزهدورو ۱۹۵/۰۰۰
ig2104078
کارت ویزیت سلفون مات۶*۹دورو۱۰۰۰۱۰روزهدورو ۱۹۵/۰۰۰
راهنمای طراحی

کارت ویزیت طرح کتان

کد محصولنام محصولسایزیکرو/دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )
ig210501
طرح کتان

( مقوا گلاسه ۳۰۰ گرم+اِم باس طرح کتان )
۴/۸*۸/۴یکرو۱۰۰۰۱۸روزه۶۰/۰۰۰
ig210502
طرح کتان

( مقوا گلاسه ۳۰۰ گرم+اِم باس طرح کتان )
۴/۸*۸/۴دورو۱۰۰۰۱۸روزه۷۰/۰۰۰
ig210503
کتان اصلی وارداتی

( آلمانی . ایتالیایی )
۴/۸*۸/۴یکرو۱۰۰۰۱۳روزه۱۱۰/۰۰۰
ig210504
کتان اصلی وارداتی

( آلمانی . ایتالیایی )
۴/۸*۸/۴دورو۱۰۰۰۱۳روزه۱۳۰/۰۰۰
ig210505
کتان اصلی وارداتی

( آلمانی . ایتالیایی )
۶*۹دورو۱۰۰۰۱۳روزه۱۸۵/۰۰۰
راهنمای طراحی

کارت ویزیت طرح کتان + چاپ طلاکوب

کد محصولنام محصولسایزتعدادیکرو/دوروتحویل قیمت طلاکوب یکرو ( تومان )
ig210601
کتان اصلی وارداتی

( آلمانی . ایتالیایی )
۴/۸*۸/۴۱۰۰۰یکرو۱۸ روزهیکرو ۱۴۵/۰۰۰
ig210602
کتان اصلی وارداتی

( آلمانی . ایتالیایی )
۴/۸*۸/۴۱۰۰۰یکرو۱۸ روزهدورو ۱۹۰/۰۰۰
ig210603
طرح کتان

(مقوا گلاسه ۳۰۰ گرم+اِم باس طرح کتان )
۴/۸*۸/۴۱۰۰۰یکرو۱۸ روزهیکرو ۱۳۰/۰۰۰
ig210604
طرح کتان

(مقوا گلاسه ۳۰۰ گرم+اِم باس طرح کتان )
۴/۸*۸/۴۱۰۰۰یکرو۱۸ روزهدورو ۱۸۰/۰۰۰
ig210605
کتان اصلی وارداتی

( آلمانی . ایتالیایی )
۴/۸*۸/۴۱۰۰۰دورو۱۸ روزهیکرو ۱۶۰/۰۰۰
ig210606
کتان اصلی وارداتی

( آلمانی . ایتالیایی )
۴/۸*۸/۴۱۰۰۰دورو۱۸ روزه دورو ۲۱۰/۰۰۰
ig210607
طرح کتان

(مقوا گلاسه ۳۰۰ گرم+اِم باس طرح کتان )
۴/۸*۸/۴۱۰۰۰دورو۱۸ روزهیکرو ۱۴۰/۰۰۰
ig210608
طرح کتان

(مقوا گلاسه ۳۰۰ گرم+اِم باس طرح کتان )
۴/۸*۸/۴۱۰۰۰دورو۱۸ روزه دورو ۱۹۰/۰۰۰
راهنمای طراحی

کارت ویزیت لمینت

کد محصولنام محصولسایزیکرو/دوروتعدادتحویلقیمت (تومان )
ig210701
لمینت براق۶*۹دورو۱۰۰۰فوری۱۷۸/۰۰۰
ig210702
لمینت براق مربعی۵*۵دورو۱۰۰۰۱۰روزه۱۱۰/۰۰۰
ig210703
لمینت براق ۶*۹دورو۵۰۰۱۰روزه۱۱۵/۰۰۰
ig210704
لمینت براق ۵*۵دورو۵۰۰۲۳روزه۹۸/۰۰۰
ig210705
لمینیت براق طرح موج۶*۹دورو۱۰۰۰۳روزه۱۷۰/۰۰۰
ig210706
لمینت مات۶*۹دورو۱۰۰۰۱۰ روزه۲۸۰/۰۰۰
ig210707
لمینت مات۵*۵دورو۱۰۰۰۱۵روزه۱۷۰/۰۰۰
ig210708
لمینت مات ۶*۹دورو۵۰۰۱۳روزه۱۷۰/۰۰۰
ig210709
لمینت مات ۵*۵دورو۵۰۰۲۸روزه۱۵۰/۰۰۰
ig210710
لمینیت مات طرح موج۶*۹دورو۱۰۰۰۱۰روزه۲۸۰/۰۰۰
راهنمای طراحی

کارت ویزیت لمینت + چاپ طلاکوب

کد محصولنام محصولسایزیکرو/دوروتعدادتحویل قیمت طلاکوب (تومان )
ig210801
لمینت براق۶*۹دورو۱۰۰۰۱۸روزه یکرو ۲۶۵/۰۰۰
ig210802
لمینت مات۶*۹دورو۱۰۰۰۱۸روزهیکرو ۳۶۵/۰۰۰
ig210803
لمینت براق۵*۵دورو۱۰۰۰۱۸روزهیکرو ۲۲۰/۰۰۰
ig210804
لمینت مات۵*۵دورو۱۰۰۰۱۸روزه یکرو ۳۰۰/۰۰۰
ig210805
لمینت براق۶*۹یکرو۱۰۰۰۱۸روزه دورو ۲۶۵/۰۰۰
ig210806
لمینت مات۶*۹دورو۱۰۰۰۱۸روزهدورو ۳۶۵/۰۰۰
ig210807
لمینت براق۵*۵دورو۱۰۰۰۱۸روزهدورو ۲۴۰/۰۰۰
ig210808
لمینت مات۵*۵دورو۱۰۰۰۱۸روزه دورو ۳۲۰/۰۰۰
راهنمای طراحی

کارت ویزیت استخونی برجسته

کد محصولنام محصولسایزیکرو/دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )
ig210901
استخونی برجسته۶*۹دورو۱۰۰۰۱۰روزه۱۷۰/۰۰۰
ig210902
استخونی برجسته۵*۵دورو۱۰۰۰۱۳روزه۱۲۰/۰۰۰
راهنمای طراحی

کارت ویزیت استخونی برجسته + چاپ طلاکوب

کد محصولنام محصولسایزیکرو/دوروتعدادتحویلقیمت طلاکوب ( تومان )
ig210911
استخونی برجسته۶*۹دورو۱۰۰۰۲۱ روزه یکرو ۲۷۰/۰۰۰
ig210912
استخونی برجسته۵*۵دورو۱۰۰۰۲۱ روزهیکرو ۱۸۵/۰۰۰
ig210913
استخونی برجسته۶*۹دورو۱۰۰۰۲۱ روزه دورو ۲۷۰/۰۰۰
ig210914
استخونی برجسته۵*۵دورو۱۰۰۰۲۱ روزهدورو ۱۸۵/۰۰۰
راهنمای طراحی

کارت ویزیت مخملی

کد محصولنام محصولسایزیکرو/دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )
ig210921
کارت ویزیت مخملی دورگرد۶*۹دورو۱۰۰۰۱۸روزه۱۶۰/۰۰۰
راهنمای طراحی

کارت ویزیت پی وی سی برفکی ( نیمه شفاف )

کد محصولنام محصولسایزیکرو/دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )
ig210931
پی وی سی برفکی ( نیمه شفاف)

۶*۹یکرو۵۰۰۱۳روزه۲۳۰/۰۰۰
راهنمای طراحی

کارت ویزیت پی وی سی ۳۰۰ میکرون

کد محصولنام محصولسایزیکرو/دوروتعدادتحویلقیمت
ig210941
پی وی سی ۳۰۰ میکرون

۶*۹دورو۵۰۰۱۵روزه۲۲۵/۰۰۰
راهنمای طراحی

کارت ویزیت پی وی سی ۵۰۰ میکرون

کد محصولنام محصولسایزیکرو/دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )
ig210951
پی وی سی ۵۰۰ میکرون۶*۹دورو۱۰۰۰۱۱روزه۳۸۰/۰۰۰
ig210952
پی وی سی ۵۰۰ میکرون

۶*۹دورو۵۰۰۱۱روزه۲۴۵/۰۰۰
راهنمای طراحی

کارت ویزیت پی وی سی ۷۶۰ میکرون

کد محصولنام محصولسایزیکرو/دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )
ig210961
پی وی سی ۷۶۰ میکرون۶*۹دورو۱۰۰۰۱۱روزه۹۰۰/۰۰۰
ig210962
پی وی سی ۷۶۰ میکرون

۶*۹دورو۵۰۰۱۱روزه۵۲۵/۰۰۰
ig210963
پی وی سی ۷۶۰ میکرون

۶*۹دورو۲۵۰۱۱روزه۵۲۵/۰۰۰
ig210964
پی وی سی ۷۶۰ میکرون متالیک

۶*۹دورو۵۰۰۱۱روزه۵۲۵/۰۰۰
راهنمای طراحی

کارت ویزیت برچسب

کد محصولنام محصولسایزیکرو / دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )
ig210971
برچسب بدون روکش۴/۸*۸/۴یکرو۱۰۰۰۵ روزه۶۵۰۰۰
ig210972
برچسب با روکش سلفون براق۴/۸*۸/۴یکرو۱۰۰۰۱۰ روزه۶۸۰۰۰
راهنمای طراحی