تعرفه قیمت چاپ تقویم دیواری

جهت مشاهده تعرفه چاپ تقویم دیواری، ابتدا از بین تقسیم بندی های موجود، بلوک مورد نظر را انتخاب نمایید، سپس از درون جدول باز شده  ، تقویم دیواری مورد نظر خود را با توجه با جزییات موجود جهت چاپ انتخاب نمایید. با کلیک بر روی آیکون  تقویم دیواری مورد نظر خود را جهت چاپ سفارش دهید.جهت دانلود فایل قالب طراحی، قالب های تیغ و نکات طراحی، حتما با کلیک بر روی آیکون راهنمای مربوطه را مطالعه نمایید و در کمال آرامش تقویم دیواری خود را با بالاترین کیفیت چاپ نمایید.
تاریخ به روزرسانی: ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

تقویم دیواری ۵ برگ - A4 (ارتفاع ) ۳۰ * ( طول ) ۲۱

کد محصولنوع کاغذ یکرو/ دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig70101
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
چهار رنگ
۵۰۰۱۰ روزه۳/۴۳۰/۰۰۰
ig70102
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۴/۴۶۰/۰۰۰
ig70103
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
چهار رنگ
۲۰۰۰۱۰ روزه۶/۷۶۰/۰۰۰

تقویم دیواری ۱۳ برگ - A4 (ارتفاع ) ۳۰ * ( طول ) ۲۱

کد محصولنوع کاغذ یکرو/ دوروتعدادتحویلقیمت (تومان )راهنما
ig70201
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
چهار رنگ
۵۰۰۱۰ روزه۵/۶۰۰/۰۰۰
ig70202
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۸/۵۹۰/۰۰۰
ig70203
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
چهار رنگ
۲۰۰۰۱۰ روزه۱۳/۱۴۰/۰۰۰

تقویم دیواری ۵ برگ - B4 ( ارتفاع ) ۳۵ * (طول ) ۲۵

کد محصول نوع کاغذ یکرو/ دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig70301
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
چهار رنگ
۵۰۰۱۰ روزه۳/۶۳۰/۰۰۰
ig70302
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۴/۸۶۰/۰۰۰
ig70303
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
چهار رنگ
۲۰۰۰۱۰ روزه۷/۵۷۰/۰۰۰

تقویم دیواری ۱۳ برگ - B4 ( ارتفاع ) ۳۵ * (طول ) ۲۵

کد محصول نوع کاغذ یکرو/ دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig70401
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
چهار رنگ
۵۰۰۱۰ روزه۶/۰۸۰/۰۰۰
ig703402
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۹/۵۷۰/۰۰۰
ig70403
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
چهار رنگ
۲۰۰۰۱۰ روزه۱۵/۵۴۰/۰۰۰

تقویم دیواری ۵ برگ - A3 ( ارتفاع ) ۴۵ * ( طول ) ۳۰

کد محصولنوع کاغذ یکرو/ دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig70501
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
چهار رنگ
۵۰۰۱۰ روزه۴/۷۰۰/۰۰۰
ig70502
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۶/۴۰۰/۰۰۰
ig70503
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
چهار رنگ
۲۰۰۰۱۰ روزه۱۱/۲۳۰/۰۰۰

تقویم دیواری ۱۳ برگ - A3 ( ارتفاع ) ۴۵ * ( طول ) ۳۰

کد محصولنوع کاغذ یکرو/ دوروتعدادتحویلقیمت (تومان )راهنما
ig70601
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
چهار رنگ
۵۰۰۱۰ روزه۱۰/۰۴۰/۰۰۰
ig70602
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۱۴/۶۷۰/۰۰۰
ig70603
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
چهار رنگ
۲۰۰۰۱۰ روزه۲۳/۰۰۰/۰۰۰

تقویم دیواری ۵ برگ - B3 ( ارتفاع ) ۵۰ * ( طول ) ۳۵

کد محصولنوع کاغذ یکرو/ دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig70701
گلاسه ۱۳۵گرمیکرو
چهار رنگ
۵۰۰۱۰ روزه۵/۱۲۰/۰۰۰
ig70702
گلاسه ۱۳۵گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۸/۲۳۰/۰۰۰
ig70703
گلاسه ۱۳۵گرمیکرو
چهار رنگ
۲۰۰۰۱۰ روزه۱۲/۸۶۰/۰۰۰

تقویم دیواری ۱۳ برگ - B3 ( ارتفاع ) ۵۰ * ( طول ) ۳۵

کد محصولنوع کاغذ یکرو/ دوروتعدادتحویلقیمت (تومان )راهنما
ig70801
گلاسه ۱۳۵گرمیکرو
چهار رنگ
۵۰۰۱۰ روزه۱۱/۰۰۰/۰۰۰
ig70802
گلاسه ۱۳۵گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۱۶/۶۴۰/۰۰۰
ig70803
گلاسه ۱۳۵گرمیکرو
چهار رنگ
۲۰۰۰۱۰ روزه۲۶/۹۰۰/۰۰۰

تقویم دیواری ۵ برگ - A2 ( ارتفاع ) ۶۰ * ( طول ) ۴۵

کد محصولنوع کاغذ یکرو/ دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig70901
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
چهار رنگ
۵۰۰۱۰ روزه۸/۱۹۰/۰۰۰
ig70902
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۱۱/۲۳۰/۰۰۰
ig70903
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
چهار رنگ
۲۰۰۰۱۰ روزه۱۸/۹۰۰/۰۰۰

تقویم دیواری ۱۳ برگ - A2 ( ارتفاع ) ۶۰ * ( طول ) ۴۵

کد محصولنوع کاغذ یکرو/ دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig70111
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
چهار رنگ
۵۰۰۱۰ روزه۱۷/۲۹۰/۰۰۰
ig70112
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۲۴/۲۰۰/۰۰۰
ig70113
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
چهار رنگ
۲۰۰۰۱۰ روزه۳۹/۵۶۰/۰۰۰