قوانین سفارش

به استناد ماده ۱۳ آیین نامه تأسیس و نظارت بر چاپخانه و واحد های وابسته مصوب ۱۳۷۱ ؛ دستورالعمل چاپ کارهای غیر کتاب در تاریخ ۲۸/۱۲/۷۷ در سه ماده و سه تبصره به تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء است .