دستورالعمل آماده سازی نوشته مشکی

دستورالعمل آماده سازی نوشته مشکی

هنگام طراحی فایل های چاپی که نوشته آن مشکی رنگ است باید نکاتی را مورد توجه قرار دهید که متن چاپ شده شما به صورت ایده آل و بدون مشکل چاپ شود و شما از خروجی چاپ خود رضایت کامل داشته باشید. قطعا در موارد متعدد با متن هایی برخورد کرده اید که رنگ مشکی آن :

  • کم رنگ یا بور شده است.
  • متن حالت دو بینی را برای شما بوجود آورده است.
  • رنگ های مختلفی به جز مشکی به صورت نازک کنار متن اصلی ظاهر شده است.
  • در اطراف متن مشکی رنگ سفید نازک قرار گرفته است، به گونه ای که انگار متن ها استروک سفید خیلی نازک دارند.

ایرادات ذکر شده را مطابق با تصویر بالا می توانید بررسی نمایید.

برای اجتناب از ایرادات ذکر شده، فایل طراحی خود را که شامل متن های مشکی رنگ است، مطابق با دستورالعمل ذیل طراحی نمایید:

۱.کد رنگ مشکی متن را به صورت C=0, M=0, Y=0, K=100 قرار دهید و صرفا این کد رنگ را از قسمت ویرایشگر متن اعمال نمایید و از قسمت Color Overlay استفاده نکنید.

کد رنگ متن مشکی

۲.مد لایه متن را به صورت Multiply قرار دهید. این کار باعث می شود که اگر زیر متن رنگ یا تصویری باشد، متن مشکی جزئی از آن رنگ یا تصویر می شود و متن روی رنگ ها و یا تصاویر اصلی زمینه چاپ شود و اصطلاحا زیر متن خالی نشود.

Multiply