ابعاد استاندارد کاغذ، مقوا و شیت های چاپ

مقاله شماره سه

ابعاد استاندارد کاغذ، مقوا و شیت های چاپ

ابعاد تولید شده کاغذ یا مقوا در دنیا طبق استانداردهای از پیش تعیین شده، تولید و در بازار جهانی عرضه می گردد. آشنایی با این ابعاد می تواند ما را در استفاده بهینه از کاغذ مورد نظر کمک کند و از صرف هزینه و پرتی کاغذ بیشتر، ممانعت نماید. در این مقاله قصد داریم دو سایز رایج تر، که به اختصار سایزهای A و B نامیده شده اند را معرفی نماییم.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

ابعاد استاندارد شیت آ

ردیفنام ابعاد اصلی (mm)ابعاد رایج (cm)
۱۴A0۲۳۷۸x1682-
۲۲A0
۱۶۸۲x1189-
۳A0۱۱۸۹x841-
۴A1۸۴۱x594۹۰x60
۵A2۵۹۴x420۶۰x45
۶A3۴۲۰x297۴۵x30
۷A4۲۹۷x210۲۹.۷x21
۸A5۲۱۰x148۲۱x14.8
۹A6۱۴۸x105۱۴.۸x10.5
۱۰A7۱۰۵x74-
۱۱A8۷۴x52-
۱۲A9۵۲x37-
۱۳A10۳۷x26-

ابعاد استاندارد شیت ب

ردیفنامابعاد استاندارد (mm)ابعاد رایج (cm)
۱B0۱۴۱۴x1000-
۲B1۱۰۰۰x707۱۰۰x70
۳B2۷۰۷x500۷۰x50
۴B3۵۰۰x353۵۰x35
۵B4۳۵۳x250۳۵x25
۶B5۲۵۰x176۲۵x17.5
۷B6۱۷۶x125۱۷.۵x12.5
۸B7۱۲۵x88-
۹B8۸۸x62-
۱۰B9۶۲X44-
۱۱B10۴۴x31-

ابعاد و نام های ذکر شده در دو جدول بالا، طبق استاندارد ISO 216 تعربف شده است.

ابعاد استاندارد شیت های اختصاصی
شیت

کد محصولنامابعاد طراحی (cm)ابعاد تحویلی (cm)
۱شیت ( ۳۰ * ۳۰ )۲۸/۸ * ۲۸/۸۲۸/۶ * ۲۸/۶
۲شیت ( ۳۳ * ۳۵ )۳۲/۱ * ۳۳/۸۳۱/۹ * ۳۳/۶
۳شیت ( ۲۰ * ۴۵ )۱۸/۸ *۴۳/۸۱۸/۶ * ۴۳/۶
۴شیت ( ۳۰ * ۴۵ )۲۸/۸ * ۴۳/۸۲۸/۶ * ۴۳/۶
۵شیت ( ۲۳ * ۵۰ )۲۲/۱ * ۴۸/۸۲۱/۹ * ۴۸/۶
۶شیت ( ۳۵ * ۵۰ )۳۳/۸ * ۴۸/۸۳۳/۶ * ۴۸/۶
۷شیت ( ۳۰ * ۶۰ )۲۸/۸ * ۵۸/۸۲۸/۶ * ۵۸/۶
۸شیت ( ۴۵ * ۶۰ )۴۳/۸ * ۵۸/۸۴۳/۶ * ۵۸/۶
۹شیت ( ۳۵ * ۶۵ )۳۳/۸ * ۶۳/۸۳۳/۶ * ۶۳/۶
۱۰شیت ( ۳۳ * ۷۰ )۳۲/۱ * ۶۸/۸۳۱/۹ * ۶۸/۶
۱۱شیت ( ۵۰ * ۷۰ )۴۸/۸ * ۶۸/۸۴۸/۶ * ۶۸/۶
۱۲شیت ( ۶۰ * ۹۰ )۵۸/۸ * ۸۸/۸۵۸/۶ * ۸۸/۶
۱۳شیت ( ۷۰ * ۱۰۰ )۶۸/۸ * ۹۸/۸۶۸/۶ * ۹۸/۶

. برای دانلود قالب های آماده طراحی، به صفحه راهنمای طراحی شیت های اختصاصی مراجعه نمایید و قالب مورد نظر را دانلود نمایید، سپس طراحی خود را درون قالب دانلود شده انجام دهید.

. شیت های چاپ بالا صرفا بر روی کاغذ مادر ۹۰×۶۰ و ۱۰۰×۷۰ که اصلی ترین و پرکاربردترین ابعاد می باشد، محاسبه گردیده است. خاطر نشان می گردد کاغذ در ابعادهای مختلف تولید و روانه بازار می گردد و هر کدام از آن ابعاد متناسب با ماشین چاپ مربوطه دارای شیت های چاپ مختلفی می باشد.