ابعاد استاندارد کاغذ، مقوا و شیت های چاپ

مقاله شماره سه
ابعاد استاندارد

ابعاد استاندارد کاغذ، مقوا و شیت های چاپ

 

ابعاد تولید شده کاغذ یا مقوا در دنیا طبق استانداردهای از پیش تعیین شده، تولید و در بازار جهانی عرضه می گردد. آشنایی با این ابعاد می تواند ما را در استفاده بهینه از کاغذ مورد نظر کمک کند و از صرف هزینه و پرتی کاغذ بیشتر ممانعت نماید. در این مقاله قصد داریم سه سایز رایج تر، که به اختصار سایزهای A,B,C نامیده شده اند را معرفی نماییم.