روش ساختن کد رنگ طوسی با چهاررنگ اصلی

طوسی

روش ساختن کد رنگ طوسی با چهاررنگ اصلی

 

چنانچه قصد استفاده از رنگ خاکستری یا طوسی در زمبنه طراحی خود به صورت گسترده و تنپلات را دارید، نکات ذیل را رعایت نمایید تا خروجی چاپ خوبی را شاهد باشید:

 • به هیچ عنوان از کد رنگ مشکی به تنهایی استفاده نکنید. به عنوان مثال هنگام طراحی زمینه طوسی، از کد رنگ سایان، مجنتا، زرد برابر با صفر و کد رنگ مشکی برابر با ۷۰ درصد استفاده نکنید، زیرا چنانچه در فرایند چاپ به هر دلیلی سیلندر چاپ یا لاستیک سیلندر دچار کثیفی یا پرز کاغذ / مقوا شود، عینا آن پرز بر روی چاپ منتقل می شود و اصطلاحا چاپ شما برفک یا کچلی می زند.
 • از کد رنگ های برابر در هر چهار کانال استفاده نکنید. به عنوان مثال از کد رنگ ۱۵ درصد برای هر چهار کانال سایان، مجنتا، زرد و مشکی استفاده نکنید. زیرا در صورت استپ خوردن ماشین چاپ، جمع شدن مرکب روی نورد و یا بروز مشکل چاپ به هر دلیل، یاعث نوسانی شدن رنگ کار می شود و رنگ طوسی شما متمایل به رنگ های آبی، سبز، زرد، بنفش و … می شود.
 • اما راه حل چیست؟

  استفاده از کد رنگ نهایتا ۱۲ درصد برای هر سه کانال سایان، مجنتا، زرد و استفاده از کد رنگ بین ۴۰ الی ۷۰ درصد برای مشکی.

  C<12

  M<12

  Y<12

  K<70 & K>40

  در صورت برابر نبودن سه کد رنگ اول، رنگ طوسی متمایل به کد رنگ بیشتر می شود و همچنین در صورت استفاده کد رنگ بیشتر از ۱۲ درصد برای سه کانال اول، باعث گرفته شدن و کدر شدن رنگ طوسی می شویم.